ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Kontrola dotacji - rok 2008

KONTROLE DOTACJI

1. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr 7/08 z dnia 05,03,2008 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Caritas Parafii p.w. N.M.P. z siedzibą w Kołobrzegu
Data 18-22.12.2008
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr 78/08 z dnia 04,06,2008 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Kołobrzeskim Stowarzyszeniem Inteligencji Twórczej w Kołobrzegu
Data 2.01.2008 - 9.01.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM