Kontrola dotacji - rok 2009

KONTROLE DOTACJI

1. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS 3026-1/9/08 zawartej w dniu 13.05.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci
Data 8-12.01.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS 3026-2/8/08 zawartej w dniu 29.04.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Polskim Czerownym Krzyżem - Zarząd Rejonowy w Kołobrzegu
Data 15-23.01.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
3. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr WS 3026-1/2/08 zawartej w dniu 15.05.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stow. Użytkowników Psychia. Opieki Zdrowotnej oraz Ich rodzin i Przyjaciół "Feniks"
Data 8-12.01.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
4. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr WS 3026-2/5/08 zawartej w dniu 29.04.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem "Amazonek"
Data 27-28.01.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
5. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr WS 3026-2/9/08 zawartej w dniu 24.07.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem VICTORIA dla Osób z Chorobą Nowotworową
Data 2-5.02.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
6. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr 15/08 zawartej w dniu 06.03.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Kołobrzeskim Stowarzyszeniem Piłkarskim "ŻAKI 94"
Data 21.01 - 17.02.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
7. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr 4/08 zawartej w dniu 28.01.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Miejskim Klubem Piłkarskim "KOTWICA"
Data 4.02 - 10.02.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
8. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr 9/08 zawartej w dniu 06.03.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Miejskim Klubem Piłkarskim "KOTWICA"
  Data 16-18.02.2009
  Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
9. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr 30/08 zawartej w dniu 31.03.2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Tanecznym RYTM w Kołobrzegu
  Data 1-3.04.2009
  Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
10. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr WS.I.3026/4/09 z dnia 24.04.2009 r. dotyczącego realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych - działalność profilaktyczna i edukacyjna z zakresu promocji zdrowia, wykrywania schorzeń i chorób przewlekłych
Data 13-17.08.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
11. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr 3/2009 i 4/2009 zawartych w dniu 22.01.2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Miejskim Klubem Piłkarskim "Kotwica"
Data 15.10.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
12. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podst. umowy Nr WS.II 3026/4/09 zawartej w dniu 24.09.2009 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej iraz Ich Rodzin i Przyjaciół FENIKS
Data 12-16.11.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
13. Temat Protokół z kontroli i oceny zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS.I.3026/1/09 z dnia 24.02.2009 zawartej pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Związkiem Niewidomych - Koło Terenowe z siedzibą w Kołobrzegu
Data 18.08 - 07.09.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM