Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Kontrola dotacji - rok 2010

KONTROLE DOTACJI

1. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS.I.3026/5/09 z dnia 27.04.2009 r. - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu
Data 17-21.12.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS.II.3026/5/09 z dnia 24.04.2009 r. - Polski Komitet Pomocy Społecznej
Data 07-11.01.2010
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
3. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr 24/09 z dnia 11.03.2009 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Kołobrzeskie Stowarzyszenie Piłkarskie ŻAKI 94
Data 05-19.02.2010
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
4. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr 15/09 z dnia 27.02.2009 r.  dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Kołobrzeski Międzyszkolny Klub lekkoatletyczny "SZTORM"
Data 23.03 - 02.04.2010
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
5. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS.II.3026/8/09 z dnia 24.04.2009 r.  dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - Caritas Parafii p.w. Św. Wojciecha w Kołobrzegu
Data  25.02 - 31.03.2010
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
6. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr 40/09 z dnia 19.03.2009 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Miedzyszkolny Klub Sportowy "Kotwica 50"
Data 03-19.03.2010 r.
Kontrolujący Biuro kontroli UM
 
7. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS - 3026 - 1.II - 8/10 z dnia 19. marca 2010 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej na rzecz najuboższych mieszkańców Kołobrzegu, w szczególności rodzin dysfunkcyjnych i rodzin z problemem uzależnień
Data 26.07 - 02.08.2010 r.
Kontrolujący Biuro kontroli UM
 
8. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr 41/2010 z dnia 14.04.2010 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu
Data 27.09 - 08.10.2010 r.
Kontrolujący Biuro kontroli UM