Kontrola dotacji - rok 2010

KONTROLE DOTACJI

1. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS.I.3026/5/09 z dnia 27.04.2009 r. - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Kołobrzegu
Data 17-21.12.2009
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
2. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS.II.3026/5/09 z dnia 24.04.2009 r. - Polski Komitet Pomocy Społecznej
Data 07-11.01.2010
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
3. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr 24/09 z dnia 11.03.2009 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Kołobrzeskie Stowarzyszenie Piłkarskie ŻAKI 94
Data 05-19.02.2010
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
4. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr 15/09 z dnia 27.02.2009 r.  dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Kołobrzeski Międzyszkolny Klub lekkoatletyczny "SZTORM"
Data 23.03 - 02.04.2010
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
5. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS.II.3026/8/09 z dnia 24.04.2009 r.  dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - Caritas Parafii p.w. Św. Wojciecha w Kołobrzegu
Data  25.02 - 31.03.2010
Kontrolujący Biuro Kontroli UM
 
6. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr 40/09 z dnia 19.03.2009 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu - Miedzyszkolny Klub Sportowy "Kotwica 50"
Data 03-19.03.2010 r.
Kontrolujący Biuro kontroli UM
 
7. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS - 3026 - 1.II - 8/10 z dnia 19. marca 2010 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu działalności charytatywnej na rzecz najuboższych mieszkańców Kołobrzegu, w szczególności rodzin dysfunkcyjnych i rodzin z problemem uzależnień
Data 26.07 - 02.08.2010 r.
Kontrolujący Biuro kontroli UM
 
8. Temat Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr 41/2010 z dnia 14.04.2010 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu
Data 27.09 - 08.10.2010 r.
Kontrolujący Biuro kontroli UM