Kontrole Komisji RM - rok 2008

KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Kołobrzeg w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne w latach 2006-2007
  Data 6-26.11.2007
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
   
2. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Kołobrzegu z kontroli planowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, Wydziale Inwestycji, w zakresie badania procesu inwestycyjnego przy budowie Hali Łuczniczej i lodowiska
  Data 19.11 - 7.12.2007
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
   
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z pracy w roku 2007
  Data -
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
   
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej przebiegu inwestycji REGIONALNE CENTRUM KULTURY w KOŁOBRZEGU - etap I
  Data 18.08 - 7.10.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
   
5. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z przeprowadzonej kontroli problemowej funkcjonowania w roku 2007 Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kołobrzeg
  Data 13-31.10.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
   
6. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
  Data 16.07 - 5.08.2008 oraz 11-29.08.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
7. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej Straży Miejskiej w Kołobrzegu - rok 2007 i 2008
  Data 1.07 - 2.09.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
8. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Biura Kadr i Płac
  Data 14.01 - 01.02.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
9. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej gospodarowania budżetowymi środkami finansowymi w gimnazjach w Kołobrzegu
  Data 2-20.06.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
10 Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej realizację uchwały nr LV / 719 / 06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 października 2006 r.
  Data 15.01 - 4.02.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM