BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Kontrole Komisji RM - rok 2008

KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Kołobrzeg w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne w latach 2006-2007
  Data 6-26.11.2007
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
   
2. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Kołobrzegu z kontroli planowej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, Wydziale Inwestycji, w zakresie badania procesu inwestycyjnego przy budowie Hali Łuczniczej i lodowiska
  Data 19.11 - 7.12.2007
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
   
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z pracy w roku 2007
  Data -
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
   
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej przebiegu inwestycji REGIONALNE CENTRUM KULTURY w KOŁOBRZEGU - etap I
  Data 18.08 - 7.10.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
   
5. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z przeprowadzonej kontroli problemowej funkcjonowania w roku 2007 Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kołobrzeg
  Data 13-31.10.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
   
6. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
  Data 16.07 - 5.08.2008 oraz 11-29.08.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
7. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli kompleksowej Straży Miejskiej w Kołobrzegu - rok 2007 i 2008
  Data 1.07 - 2.09.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
8. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Biura Kadr i Płac
  Data 14.01 - 01.02.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
9. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej gospodarowania budżetowymi środkami finansowymi w gimnazjach w Kołobrzegu
  Data 2-20.06.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
10 Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej realizację uchwały nr LV / 719 / 06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 26 października 2006 r.
  Data 15.01 - 4.02.2008
  Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM