Kontrole Komisji RM - rok 2009

KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kołobrzeg w zakresie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2007 i roku 2008 - stan na dzień kontroli
Data26.02 - 17.03.2008
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
2.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej Wydział Rozwoju Miasta (dawne Biuro Funduszy Europejskich) Urzędu Miasta Kołobrzeg w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
Data1-19.01.2008
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
3.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli zaleconej przez Radę Miasta Kołobrzeg dotyczącej skargi mieszkanki miasta na postępowanie organów administracyjnych samorządowej Gminy Miasto Kołobrzeg
Data10.02.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
4.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej realizację Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr VIII/73/07 z dnia 27,04,2007 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działań Prezydenta w zakresie planowania i programowania rozwoju miasta w latach 2003-2006 oraz Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XV/180/07 z dnia 28,11,2007 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działań Prezydenta w zakresie planowania i programowania rozwoju miasta w latach 2003-2006
Data8-24.12.2008
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
5.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Działalności Gospodarczej w zakresie opiniowania przez Rady Osiedla nowych punktów sprzedaży
Data23.06.2008
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
6.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości
Data25.02.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
7.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Gospodarki Nieruchomściami pod kątem struktury własności ul. Jedności Narodowej
Data28.01 - 17.02.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
8.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Gospoarki Nieruchomościami - dzierżawy w 2008 roku
Data2-27.02.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
9.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej stan techniczny obiektów sportowych będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg
Data6-27.08.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
10.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Żłobka "KRASNAL" w Kołobrzegu - dochody i wydatki
Data18.05 - 05.06.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
11.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej prowadzonych postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 83-89 ustawy o ochronie przyrody w latach 2002 - 2008 w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg - Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska
Data30.03 - 24.06.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
12.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej Centrum promocji i Informacji Turystycznej
Data22.09 - 12.10.2009 r.
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
13.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
Data9-23.11.2009 r.
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
14.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej: administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym w latach 2007 - 2008
Data16.07 - 05.08.2009 r.
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM