Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Kontrole Komisji RM - rok 2009

KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Kołobrzeg w zakresie wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2007 i roku 2008 - stan na dzień kontroli
Data26.02 - 17.03.2008
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
2.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej Wydział Rozwoju Miasta (dawne Biuro Funduszy Europejskich) Urzędu Miasta Kołobrzeg w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
Data1-19.01.2008
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
3.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli zaleconej przez Radę Miasta Kołobrzeg dotyczącej skargi mieszkanki miasta na postępowanie organów administracyjnych samorządowej Gminy Miasto Kołobrzeg
Data10.02.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
4.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej realizację Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr VIII/73/07 z dnia 27,04,2007 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działań Prezydenta w zakresie planowania i programowania rozwoju miasta w latach 2003-2006 oraz Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg Nr XV/180/07 z dnia 28,11,2007 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej działań Prezydenta w zakresie planowania i programowania rozwoju miasta w latach 2003-2006
Data8-24.12.2008
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
5.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Działalności Gospodarczej w zakresie opiniowania przez Rady Osiedla nowych punktów sprzedaży
Data23.06.2008
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
6.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - sprzedaż nieruchomości
Data25.02.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
7.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Gospodarki Nieruchomściami pod kątem struktury własności ul. Jedności Narodowej
Data28.01 - 17.02.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
8.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Wydziału Gospoarki Nieruchomościami - dzierżawy w 2008 roku
Data2-27.02.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
9.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli sprawdzającej stan techniczny obiektów sportowych będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg
Data6-27.08.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
10.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Żłobka "KRASNAL" w Kołobrzegu - dochody i wydatki
Data18.05 - 05.06.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
11.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej prowadzonych postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 83-89 ustawy o ochronie przyrody w latach 2002 - 2008 w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Kołobrzeg - Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska
Data30.03 - 24.06.2009
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
12.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej Centrum promocji i Informacji Turystycznej
Data22.09 - 12.10.2009 r.
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
13.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
Data9-23.11.2009 r.
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM
 
14.TematSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej: administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym w latach 2007 - 2008
Data16.07 - 05.08.2009 r.
KontrolującyKomisja Rewizyjna RM