Kontrole Komisji RM - rok 2010

KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej realizacji i przygotowania projektu oraz wykonania inwestycji "Regionalne Centrum Kultury"
Data 17.08 - 04.09.2009
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
2. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej spraw sądowych z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg
Data 22.09 - 12.10.2009
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej realizacji zadań związanych ze współpracą zagraniczną Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2008 - 2009

Data 02-22.12.2010
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Referatu Drogowego Urzędu Miasta Kołobrzeg
Data 18.01 - 05.02.2010
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
5. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej realizacji "Strategii Promocji Miasta Kołobrzeg - Programu Operacyjnego: Kołobrzeg Znany i Otwarty" w roku 2009

Data 12.02 - 04.03.2010
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
6. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kołobrzeg - uzyskiwanych dochodów za bezumowne korzystanie z terenów miejskich w latach 2008 - 2009

Data 22.02 - 12.03.2010
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
7. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli w zakresie realizacji umowy pomiędzy MOSiR a KTT

Data 13.05.2010
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
8. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Dochodów pod względem realizacji umów zawartych z inkasentami na pobór podatków i opłat lokalnych
Data 12-26.08.2010
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
9. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - realizacja strategii rozwoju turystyki w latach 2008 - 2009
Data 23.08 - 30.09.2010 r.
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM