Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Kontrole Komisji RM - rok 2010

KONTROLE KOMISJI RADY MIASTA

1. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej realizacji i przygotowania projektu oraz wykonania inwestycji "Regionalne Centrum Kultury"
Data 17.08 - 04.09.2009
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
2. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej spraw sądowych z udziałem Gminy Miasto Kołobrzeg
Data 22.09 - 12.10.2009
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
3. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej realizacji zadań związanych ze współpracą zagraniczną Gminy Miasto Kołobrzeg w latach 2008 - 2009

Data 02-22.12.2010
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
4. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej Referatu Drogowego Urzędu Miasta Kołobrzeg
Data 18.01 - 05.02.2010
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
5. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej realizacji "Strategii Promocji Miasta Kołobrzeg - Programu Operacyjnego: Kołobrzeg Znany i Otwarty" w roku 2009

Data 12.02 - 04.03.2010
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
6. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kołobrzeg - uzyskiwanych dochodów za bezumowne korzystanie z terenów miejskich w latach 2008 - 2009

Data 22.02 - 12.03.2010
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
7. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli w zakresie realizacji umowy pomiędzy MOSiR a KTT

Data 13.05.2010
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
8. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej w Wydziale Dochodów pod względem realizacji umów zawartych z inkasentami na pobór podatków i opłat lokalnych
Data 12-26.08.2010
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM
 
9. Temat Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kołobrzeg z kontroli problemowej - realizacja strategii rozwoju turystyki w latach 2008 - 2009
Data 23.08 - 30.09.2010 r.
Kontrolujący Komisja Rewizyjna RM