Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg

NAJISTOTNIEJSZE DOKUMENTY WYZNACZAJĄCE KIERUNKI DZIAŁANIA MIASTA.

Uchwała Nr XLV/470/01 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzegu oraz uchwała aktualizująca Nr XXVI/343/04


PRZEJDŹ DO STUDIUM

Uchwała aktualizująca

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała

23 KBPobierzPodgląd pliku