3 sesja Rady Miasta - 11.12.2006 r.

III Posiedzenie Rady Miasta - 11 grudnia 2006

Nr Uchwały Temat uchwały

Pobierz

Nr III/9/06 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2006 rok
 
Nr III/10/06 w sprawie: zaciągnięcia przez miasto długoterminowych kredytów ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
Nr III/11/06 w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Modernizacja portu rybackiego w Kołobrzegu - etap II" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"
Nr III/12/06 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/582/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Kołobrzeg
Nr III/13/06 w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
Nr III/14/06 w sprawie określenia zasad poboru opłat lokalnych w drodze inkasa
Nr III/15/06 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki nr 332/2 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Kolejowej
  Protokół