Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata 2005-2006 (archiwalny)

OPRACOWANIA PLANISTYCZNE

Lokalny Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata 2005 - 2006


Uchwała Nr XLIV/566/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata 2005-2006.

Pełna treść dokumentu