Lokalny Plan Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata 2005-2006 (archiwalny)

OPRACOWANIA PLANISTYCZNE

Lokalny Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata 2005 - 2006


Uchwała Nr XLIV/566/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Powojskowych Miasta Kołobrzeg na lata 2005-2006.

Pełna treść dokumentu