WYKAZ INWESTYCJI MIEJSKICH

Prezydent Miasta Kołobrzeg
anNA MIECZKOWSKA

tel.: +48 94 35 51 510 | fax: (0-94) 35-23-769
nr pokoju: 105 | prezydent@post.pl

Zapraszam Państwa do zapoznania się z realizowanymi i planowanymi inwestycjami miejskimi. Kołobrzeg zmienia oblicze. Przybywa obiektów, które czynią go nowocześniejszym i wygodniejszym miejscem do pracy, nauki i wypoczynku. Powstają one jako nowe przedsięwzięcia lub na skutek modernizacji przestarzałych rozwiązań. Budujemy mieszkania komunalne i socjalne na skalę niespotykaną w kraju. Nasze centrum sportu (pomiędzy ul. Łopuskiego, Śliwińskiego, Solną) jest ofertą dla wielkiej liczby zainteresowanych aktywnością fizyczną. Trwa budowa dróg, chodników, placów zabaw. Spółki miejskie realizują swoje zadania, inwestując w obiekty ekologiczne i dostępne dla niepełnosprawnych. Z góry przepraszam za utrudnienia, jakie niekiedy pojawiają się podczas prowadzenia budów. Jestem jednocześnie pewien, że Mieszkańcy i Goście ze zrozumieniem znoszą niedogodności, bo chcą cieszyć się efektami. Z dnia na dzień możemy cieszyć się kolejnymi oddanymi do użytku obiektami.

Anna Mieczkowska
Prezydent Miasta

LP

Tytuł inwestycji

Status

1 Przebudowa ul. Spacerowej trwa
2 Baza Komunikacji Miejskiej - projekt oczekuje
3 Odwodnienie terenu położonego przy ul. Myśliwskiej przy byłej rampie kolejowej oczekuje
4 Budowa parkingu przy ul. Kamiennej trwa
5 Rozbudowa Żłobka "Krasnal" trwa
6 Rewitalizacja Parku Fredry oczekuje
7 Rewitalizacja Parku III Dywizji Piechoty oczekuje
8 Przebudowa ul. Kresowej - projekt trwa
9 Rozbudowa istniejącego systemu deszczowego - rejon ul. IV Dywizji Wojska Polskiego, Wschodnia oczekuje
10 Przebudowa ul. Zdrojowej i Kasprowicza trwa
11 Przebudowa ul. Sosnowej - projekt trwa
12 Przebudowa ul. Żeglarskiej - projekt trwa
13 Przebudowa ul. Brzeskiej - projekt oczekuje
14 Przebudowa al. I Armii Wojska Polskiego - projekt trwa
15 Przebudowa ul. Wielkopolskiej - projekt trwa
16 Przebudowa ul. Bogusława X - projekt trwa
17 Przebudowa ul. Chodkiewicza i Tarnowskiego - projekt trwa
18 Przebudowa ul. Okopowej - projekt trwa
19 Przebudowa ul. Brzozowej - projekt trwa
20 Przebudowa ul. Różanej - projekt trwa
21 Przebudowa ul. Jodłowej - projekt trwa
22 Przebudowa ul. Wczasowej - projekt trwa
23 Przebudowa ul. Świerkowej - projekt trwa
24 Przebudowa ul. Komandorskiej i Partyzantów - projekt trwa
25 Przebudowa ul. Słowiczej - projekt trwa
26 Przebudowa ul. Akacjowej - projekt trwa
27 Przebudowa ul. Bzów - projekt trwa
28 Przebudowa ul. Głogowej - projekt trwa
29 Budowa filii biblioteki w dzielnicy Zachodniej - projekt oczekuje
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE
1 Drogi na osiedlu Radzikowo IV (bez ul. Moniuszki) zakończona
2 Przebudowa nawierzchni ulic na osiedlu Radzikowo II  
  - ul. Partyzantów zakończona
- ul. Synów Pułku zakończona
3 Modernizacja portu rybackiego zakończona
4 Poprawa transgranicznej infrastruktury turystycznej nabrzeża rzeki Parsęty przy Latarni Morskiej zakończona
5 Zach. Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA zakończona
6 Przebudowa ul. Janiska zakończona
7 Przebudowa ulic Św. Wojciecha i Kossaka zakończona
8 Zagospodarowanie portu jachtowego zakończona
9 Przebudowa ul. Lotniczej zakończona
10 Przebudowa ul. Chopina zakończona
11 Drogi na osiedlu domów wielorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty:  
  - ul. Helsińska zakończona
- ul. Brukselska (I etap) zakończona
12 Budowa ul. Koralowej zakończona
13 Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Wylotowej zakończona
14 Zagospodarowanie terenu przy ul. Wąskiej zakończona
15

Przebudowa boisk szkolnych - SP8

zakończona
16 Budowa kompleksu boisk w ramach Programu "Moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 5 zakończona
17 Plac rekreacyjno - sportowy z kortem tenisowym i torem do jazdy na deskorolce na osiedlu Ogrody zakończona
18 Przebudowa boiska szkolnego przy Gimnazjum nr 3 zakończona
19 Budowa zespołu boisk w ramach Programu "Moje boisko orlik 2012" na osiedlu Witkowice przy ul. Makuszyńskiego zakończona
20 Toalety publiczne na terenie miasta Kołobrzeg zakończona
21 Budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta osiedle Podczele (separatory) zakończona
22 Monitoring TV miasta - rozbudowa (9 kamer) zakończona
23 Budowa nawierzchni jezdni ul. Tarnowskiego zakończona
24 Ścieżka rowerowa z Kołobrzegu do Podczela zakończona
25 Ścieżka ruchowa w parku St. Żeromskiego zakończona
26 Budowa Centrum Rekreacyjnego - hala Milenium zakończona
27 Przebudowa ul. Kościuszki zakończona
28 Przebudowa ul. Fredry od ul. Kasprowicza do ul. Kościuszki zakończona
29 Zagospodarowanie ogródka jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej zakończona
30 Przebudowa boisk szkolnych - Gimnazjum nr 1 zakończona
31 Przebudowa boisk szkolnych - SP6 zakończona
32 Przebudowa byłego budynku MOPS na noclegownię zakończona
33 Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 zakończona
34 Termomodernizacja SP1 zakończona
35 Termomodernizacja SP4 zakończona
36 Termomodernizacja SP5 zakończona
37 Termomodernizacja SP8 zakończona
38 Termomodernizacja Przedszkola nr 7 zakończona
39 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 zakończona
40 Budowa ul. Warzelniczej zakończona
41 Przebudowa ul. Wąskiej zakończona
42 Przebudowa ul. Lwowskiej zakończona
43 Przebudowa ul. Tarnopolskiej zakończona
44 Przebudowa ul. Grodzieńskiej zakończona
45 Budowa ul. Tęczowej zakończona
46 Poprawa dostępu do bulwaru spacerowego nad rzeką Parsętą zakończona
47 Przebudowa nawierzchni ulic na osiedlu Radzikowo II zakończona
48 Regionalne Centrum Kultury zakończona
49 Regionalne Centrum Sportu - zagospodarowanie terenów sportowych przy ul. Śliwińskiego zakończona
50 Przebudowa ul. Kresowej zakończona
51 Przebudowa ul. Krakusa i Wandy zakończona
52 Drogi na osiedlu Witkowice III zakończona
53 Budowa dróg na osiedlu domów wielorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty "Os. Europejskie" ul. Sztokholmska zakończona
54 Przebudowa kładki dla pieszych pomiędzy ul. Norwida i ul. Kolejową zakończona
55 Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - przebudowa ul. Rodziewiczówny zakończona
56 Budowa ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowi III do morza zakończona
57 Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem zakończona
58 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z gm. Ustronie Morskie zakończona
59 Rewitalizacja: parku nadmorskiego i parku Jedności Narodowej - Bindaż zakończona
60 Rewitalizacja: parku nadmorskiego i parku Jedności Narodowej - Park Jedności Narodowej zakończona
61 Toalety publiczne zakończona
62 Boiska przy Szkole Podstawowej na osiedlu Podczele zakończona
63 Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Korty tenisowe zakończona
64 Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego zakończona
65 Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu zakończona
66 Przebudowa ul. Artyleryjskiej w Kołobrzegu zakończona
67 Termomodernizacja Przedszkola nr 3 zakończona
68 Termomodernizacja Przedszkola nr 8 zakończona
69 Renowacja budynku Ratusza zakończona
70 Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego zakończona
71 Rewitalizacja: parku nadmorskiego i parku Jedności Narodowej zakończona
72 Przebudowa kanałów deszczowych w pasie drogowym ul. Łopuskiego zakończona
73 Budowa ul. Plażowej zakończona
74 Przebudowa ul. Wileńskiej zakończona
75 Pozyskanie i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych zakończona
76 Przebudowa ul. Radomskiej zakończona
77 Odbudowa odpływu do morza - rejon Grobli, Podczele zakończona
78 Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kolumba zakończona
79 Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca zjazd wózków z mostu na Kanale Drzewnym przy ul. Solnej zakończona
80 Przebudowa ul. Kołłątaja zakończona
81 Park Żeromskiego zakończona
82 Budowa zjazdu technicznego na plażę dla potrzeb ochrony brzegu morskiego na wysokości ZS Morskich przy ul. Arciszewskiego zakończona
83 Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu - Etap II zakończona
84 Przebudowa ul. Św. Macieja zakończona
85 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dzielnicy zachodniej wraz z budową odpływu do morza w km 336+150 zakończona
86 Przebudowa ul. Kolumba zakończona
87 Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej – łącznik ul. Towarowej i Portowej zakończona
88 Przebudowa ul. Krótkiej zakończona
89 Renowacja Ratusza - etap II zakończona
90 Monitoring TV miasta zakończona
91 Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu - etap I zakończona
92 Budowa Centrum Spraw Społecznych zakończona
93 Przebudowa ul. Rzecznej zakończona
94 Przebudowa ul. Wiosennej zakończona
95 Rewitalizacja mola spacerowego zakończona
96 Budowa placu rekreacyjnego "Placu Trzech Pokoleń" zakończona
97 Przebudowa ul. Radomskiej zakończona
98 Poprawa dostępności do Portu Kołobrzeg od strony lądu - etap III zakończona
99 Przebudowa ulic w strefie A (etap I) m. in. Korzeniowskiego, Rafińskiego, Norwida zakończona
100 Przebudowa ul. Krzemienieckiej zakończona
101 Odbudowa odpływu do morza w km 330+750 w rejonie ulicy Sułkowskiego oraz w km 331 + 370 w rejonie ul. Fredry zakończona
102 Projekt i przebudowa dojścia do istniejącego zejścia na plażę przy ul. Arciszewskiego zakończona
103 Odwodnienie deszczowe w ul. Bosmańska, Marynarska, Kapitańska, Zbowidowców zakończona
104 Projekt i budowa STREET WORKOUT PARK w parku im. Stefana Żeromskiego zakończona
105 STREET WORKOUT PARK "Na Ogrodach" zakończona
106 Działania inwestycyjne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty zakończona
107 Przebudowa ul. Makowskiego i ul. Gierymskich zakończona
108 Termomodernizacja Żłobka KRASNAL zakończona
109 Renowacja budynku Ratusza - etap III zakończona
110  Przebudowa ul. Towarowej i ul. Zdrojowej zakończona
111  Budowa ścieżki rowerowej na byłym torowisku w rejonie ul. Bałtyckiej i Wiosennej zakończona
112  Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela  zakończona
113  Budowa sanitarnej infrastruktury plaż  zakończona
114  Koncepcja budowy molo i promenady w dzielnicy zachodniej  zakończona
115  Budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej  zakończona
116  Budowy urządzeń wodnych w tym montaż separatorów paliw i olei - rejon ulicy Orlej, Kaszubskiej  zakończona
117  Projekt i budowa tarasu widokowo-wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią  zakończona
118  Przebudowa ul. Budowlanej  zakończona
119 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - projekt zakończona
120 Przebudowa ul. Portowej  zakończona
121 Przebudowa ulicy Orłowskiego zakończona
122 Przebudowa ul. Perłowej zakończona
123 Drogi na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 6 Dywizji Piechoty zakończona
124 Budowa systemu podziemnych pojemników na odpady komunalne zakończona
125 Przebudowa ul. Basztowej zakończona
126 Przebudowa ul. Czarnieckiego zakończona
127 Przebudowa pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlicę i Klub Seniora na ul Koszalińskiej zakończona
128 Rewitalizacja Skweru Pana Tadeusza w Kołobrzegu zakończona
129 Przebudowa ul. Wschodniej w Kołobrzegu zakończona
130 Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - Zagospodarowanie terenów zielonych przy alei św. Jana Pawła II w K-gu zakończona
131 Przebudowa ul. Ostrobramskiej zakończona
132 Przebudowa ul. 18 Marca i Zwycięzców zakończona
133 Budowa kanału ulgi w rejonie ul. Łopuskiego i Śliwińskiego zakończona
134 Budowa zbiornika dla spowalniania spływu wód opadowych zakończona
135 Adaptacja przedszkola przy Radomskiej zakończona
136 Przebudowa ul. Rybackiej zakończona
137 Przebudowa ul. Wesołej i Słonecznej zakończona
138 Przebudowa ul. Westerplatte zakończona
139 Budowa boiska na Placu Muzyków (budżet obywatelski) zakończona
140 Przebudowa toalety w parku J. Narodowej zakończona
141 Przebudowa ul. Jaśminowej zakończona
142 Przebudowa ul. Brukselskiej zakończona
143 Wykonanie promenady na odcinku skrzyżowania ul. Sułkowskiego i ul. Fredry do Ekoparku zakończona
144 Projekt przebudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 zakończona
145 Budowa filii biblioteki, świetlicy i parkingu przy ul. Żółkiewskiego zakończona
146 Przebudowa ul. Armii Krajowej zakończona
147 Budowa ul. Wybickiego zakończona
148 Przebudowa ul. Skoczylasa - projekt zakończona
149 Przebudowa ul. Pierwszych Osadników - projekt zakończona
150 Przebudowa ul. Żeglarskiej - projekt zakończona