5 sesja Rady Miasta - 15.01.2007 r.

V Posiedzenie Rady Miasta - 15 stycznia 2007

Nr Temat uchwały

Pobierz

Nr V/28/07 w sprawie powołania Sekretarza Miasta
Nr V/29/07 w sprawie udzielenia poręczenia dla „Zarządu Portu Morskiego” Kołobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na realizację projektu ,,Modernizacja Portu Rybackiego w Kołobrzegu” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” etap IV, V, VI.
Nr V/30/07 w sprawie zobowiązania do dokonania dopłaty na rzecz spółki „Zarząd Portu Morskiego” Kołobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr V/31/07 w sprawie wyznaczenia delegata do stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich”
Nr V/32/07 w sprawie wyboru delegatów do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Nr V/33/07 w sprawie wyznaczenia delegatów Miasta Kołobrzeg do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”
Nr V/34/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007
Nr V/35/07 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007
- załącznik
  Protokół