7 sesja Rady Miasta - 20.03.2007 r.

VII Posiedzenie Rady Miasta - 20 marca 2007

Nr Temat uchwały

Pobierz

VII/52/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2007 r.
VII/53/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/569/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 listopada 2005r. dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję finansowaną częściowo ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2006 - 2009
VII/54/07 w sprawie wniesienia do Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
VII/55/07 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Ketlinga
VII/56/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych przy ulicy Rubinowej i ulicy Perłowej w obrębie 9 miasta Kołobrzeg
VII/57/07 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r.
VII/58/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg
VII/59/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącej do powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku
  Protokół