9 sesja Rady Miasta - 24.05.2007 r.

IX Posiedzenie Rady Miasta - 24 maja 2007

Nr Uchwały Temat uchwały

Pobierz

IX/74/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2007 r.
IX/75/07 w sprawie: zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na osiedlu "Ogrody" w Kołobrzegu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
IX/76/07 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej i ul. 1-go Maja
IX/77/07 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Młyńskiej
IX/78/07 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Myśliwskiej 3
IX/79/07 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego
IX/80/07 w sprawie wniesienia do Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu na podwyższenie kapitału zakładowego
IX/81/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
IX/82/07 w sprawie powołania Rady Oświatowej
IX/83/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg
IX/84/07 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Kapituły ds. nadawania tytułów "Honorowy Obywatel Kołobrzegu" oraz "Zasłużony dla Miasta Kołobrzegu"
IX/85/07 w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego delegata do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
IX/87/07 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Kołobrzegu w zakresie dochodów
Protokół