10 sesja Rady Miasta - 13.07.2007 r.

X Posiedzenie Rady Miasta - 13 lipca 2007

Nr Uchwały Temat uchwały

Pobierz

Nr X/88/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2007 r.

Nr X/89/07 w sprawie: zaciągnięcia przez miasto bankowych kredytów preferencyjnych
Nr X/90/07 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia w Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu
Nr X/91/07 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Portowej
Nr X/92/07 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kołobrzegu przy ulicy Łopuskiego
Nr X/93/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kołobrzegu Nr XLIV/442/01 z dnia 6 listopada 2001 roku w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich na terenie miasta Kołobrzegu oraz zatwierdzenia ich regulaminów
Nr X/94/07 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki nr 2/2, położonej w Kołobrzegu przy ul. Sikorskiego
Nr X/95/07 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działek nr 175/34 i 175/36 obręb 11, położonych w Kołobrzegu przy ul. Św. Macieja
Nr X/96/07 w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Św. Wojciecha
Nr X/97/07 w sprawie zbycia działki położonej w Kołobrzegu przy ul. I Armii Wojska Polskiego
Nr X/98/07 w sprawie ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) za przejazdy taksówkami osobowymi na obszarze Gminy Miasto Kołobrzeg
Nr X/99/07 w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami, oraz dodatkowego oznakowania taksówek
Nr X/100/07 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania
Nr X/101/07 w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia zasad wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Nr X/102/07 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
Nr X/103/07 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
Nr X/104/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji
Nr X/105/07 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego
Nr X/106/07 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
  Protokół