12 sesja Rady Miasta - 10.09.2007 r.

XII Posiedzenie Rady Miasta - 10 września 2007

Nr Uchwały Temat uchwały

Pobierz

XII/132/07 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania Gminy Miasto Kołobrzeg w 2008 r.
XII/133/07 w sprawie ustalenia opłat z tytułu działalności świadczonej przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg
XII/134/07 w sprawie zbycia działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Morskiej
XII/135/07 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej
XII/136/07 w sprawie: zaciągnięcia w 2007 roku pożyczki na prefinansowanie zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
XII/137/07 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy Klonowej
XII/138/07 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych
XII/139/07 zmieniająca uchwałę Nr X/103/07 z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
XII/140/07 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w latach 2003 - 2006
  Protokół