16 sesja Rady Miasta - 19.12.2007 r.

 

XVI Posiedzenie Rady Miasta - 19 grudnia 2007

NrTemat uchwały

Pobierz

XVI/185/07w sprawie powołania Skarbnika Miasta
XVI/186/07w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2008
XVI/187/07w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2007 r.
XVI/188/07w sprawie sprzedaży działek położonych w Kołobrzegu przy ul. Brzeskiej
XVI/189/07w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych
XVI/190/07w sprawie określenia zasad przedłużania na kolejny okres umów dzierżaw zawartych na czas oznaczony do 3 lat
XVI/191/07w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej „A” Uzdrowiska Kołobrzeg w okolicach molo
XVI/192/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działki nr 21/2, obręb 12, oznaczonej do celów dzierżawy jako działka nr 21/2A, położonej przy ul. Kniewskiego w Kołobrzegu
XVI/193/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działki nr 56, obręb 12, oznaczonej do celów dzierżawy jako działka nr 56/A, położonej przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu
XVI/194/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działki nr 386, obręb 13, oznaczonej do celów dzierżawy jako działka nr 386/A, położonej przy ul. Słowińców w Kołobrzegu
XVI/195/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działki nr 21/22, obręb 13, oznaczonej do celów dzierżawy jako działki nr 21/22A, nr 21/22B i nr 21/22C, położone przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu
XVI/196/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działki nr 1/14, obręb 12, oznaczonej do celów dzierżawy jako działka nr 1/14A, położonej przy ul. Kolejowej w Kołobrzegu
XVI/197/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działki nr 225/15, obręb 11, oznaczonej do celów dzierżawy jako działka nr 225/15A, położonej przy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu
XVI/198/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działki nr 67, obręb 11, położonej przy ul. Młyńskiej w Kołobrzegu
XVI/199/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działki nr 141/9, obręb 13, oznaczonej do celów dzierżawy jako działka nr 141/9/A, położonej przy ul. Lipowej w Kołobrzegu
XVI/200/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, działek: nr 166/2-15, 166/17, 166-20-26, 166/28-29, 166/31-47, 166/53-56, 166/58-62, 166/4-66, 291, obręb 17 położonych w Kołobrzegu przy ul. Akacjowej, Bajecznej, Pogodnej, Stankiewicza, Maciejewicza z przeznaczeniem pod nasadzenia zielone
XVI/201/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat części działki nr 321, obręb 11, położonej w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, owoców i kwiatów
XVI/202/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działki nr 225/15, obręb 11, położonej przy zbiegu ulic Mazowieckiej i Jedności Narodowej w Kołobrzegu
XVI/203/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działek nr 242/1 i nr 242/2, obręb 12, położonych przy ul. Ratuszowej w Kołobrzegu
XVI/204/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, działki nr 206/3B, obręb 13, położonej przy ul. Budowlanej w Kołobrzegu
XVI/205/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 2 lat części działki nr 204, obręb 16, położonej w Kołobrzegu przy ul. Zagłoby, z przeznaczeniem pod nasadzenia zielone
XVI/206/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 2 lat części działek nr 312 i 166/68, obręb 17, położonej w Kołobrzegu przy ul. Zaruskiego róg Maciejewicza, z przeznaczeniem pod nasadzenia zielone
XVI/207/07w sprawie oddania w dzierżawę na okres dwóch lat działek 25/4 i 28 położonych w Kołobrzegu przy ul. Wschodniej
XVI/208/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 2 lat części działek: nr 404, obręb 11 położonej w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej ( nad rzeką Parsętą) oraz 3/4, obręb 13, położonej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, owoców i kwiatów
XVI/209/07w sprawie oddania w dzierżawę na okres 2 lat część działki 414/12, na której wydzielonych jest: 32 działki położone w Kołobrzegu przy ul. Zbowidowców, Kapitańskiej, Marynarskiej, Bosmańskiej
XVI/210/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 2 lat części działki nr 104, obręb 18, położonej w Kołobrzegu przy ul. Wesołej, z przeznaczeniem pod nasadzenia zielone
XVI/211/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 2 lat, działek: nr 164, 211/2, 815/18, 815/21, 815/24, obręb 9, położonych w Kołobrzegu przy ul. Perłowej i Błękitnej, z przeznaczeniem pod nasadzenia zielone
XVI/212/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 2 lat działek : 245/1, 245/2 i części działki nr 246, obręb 17, położonych w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw, owoców i kwiatów
XVI/213/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 1 roku, części działek: nr 13/4, obręb 16 położonej w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty i nr 556/1, obręb 9 położonej w Kołobrzegu przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem pod uprawy rolne
XVI/214/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 1 roku, działek: nr 64 i części działki nr 70/11, obręb 5, położonych w Kołobrzegu przy ul. Kasprowicza z przeznaczeniem pod uprawy warzyw, owoców i kwiatów
XVI/215/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 1 roku, działki nr 137/B, obręb 11, położonej przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu
XVI/216/07w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 1 roku, działki nr 4/272A, obręb 8, położonej przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu
XVI/217/07w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy części działki nr 135/2 w obrębie 13, oznaczonej do celów dzierżawy jako działka 135/2/B położonej przy ul. Słowińców w Kołobrzegu
XVI/218/07w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy części działki nr 69/3 w obrębie 12, oznaczonej do celów dzierżawy jako działka 69/3/A położonej przy ul. Zwycięzców 7 w Kołobrzegu
XVI/219/07w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy części działki nr 194 w obrębie 12, oznaczona do celów dzierżawy jako działka 194/A, położonej przy ul. Walki Młodych w Kołobrzegu
XVI/220/07w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy działki nr 410 w obrębie 13, położonej przy ul. Budowlana 26-28 w Kołobrzegu
XVI/221/07w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy części działki nr 172/2 w obrębie 12 oznaczonej do celów dzierżawy jako działka 172/2/L, położonej przy ul. Łopuskiego 24 w Kołobrzegu
XVI/222/07w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy części działki nr 259 w obrębie 12, oznaczonej do celów dzierżawy jako działka 259/A, położonej przy ul. Wąskiej w Kołobrzegu
XVI/223/07w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy część działki nr 123/2 w obrębie 12, oznaczona do celów dzierżawy jako działka 123/2/A, położonej przy ul. Źródlanej w Kołobrzegu
XVI/224/07w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy części działki nr 249 w obrębie 12, oznaczona do celów dzierżawy jako działka 249/A, położonej przy ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu
XVI/225/07w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy części działki nr 249 w obrębie 12, oznaczonej do celów dzierżawy jako działka 249/B, położonej przy ul. Armii Krajowej w Kołobrzegu
XVI/226/07w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy części działki nr 246 w obrębie 12, oznaczona do celów dzierżawy jako działka 246/A, położonej przy ul. Giełdowej w Kołobrzegu
XVI/227/07w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy części działki nr 135/2 w obrębie 13, oznaczona do celów dzierżawy jako działka 135/2/C/A, położonej przy ul. Słowińców w Kołobrzegu
XVI/228/07w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy działki nr 24/16 i 30/9 w obrębie 12, położonej przy ul. Piastowskiej w Kołobrzegu
XVI/229/07w sprawie przyjęcia dla Gminy Miasto Kołobrzeg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
XVI/230/07w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kołobrzeg a Gminą Miasto Kołobrzeg w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej
XVI/231/07w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Kołobrzeg
 Protokół-

16.doc

545 KBPobierzPodgląd pliku