17 sesja Rady Miasta - 28.12.2007 r.

XVII Posiedzenie Rady Miasta - 28 grudnia 2007

Nr Temat uchwały

Pobierz

XVII/232/07 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2007 r.
XVII/233/07 w sprawie zatwierdzenia zmiany zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007
XVII/234/07 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jedności Narodowej
XVII/235/07 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków pieniężnych Gminy Miasto Kołobrzeg, zgromadzonych na koncie inwestycyjnym Funduszu Poręczeń i Gwarancji Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rzecz Związku
XVII/236/07 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej stanu obiektów sportowych będących własnością Gminy Miasto Kołobrzeg
XVII/237/07 w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej w zakresie zadań powierzonych Pełnomocnikowi ds. Nadzoru Właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach
XVII/238/07 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej Referatu Drogowego Urzędu Miasta Kołobrzeg
XVII/239/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008
XVII/240/07 w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej „A” Uzdrowiska Kołobrzeg w okolicach molo
XVII/241/07 w sprawie przedłużenia do dnia 31.12.2010 roku umów dzierżawy lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej "A" Uzdrowiska Kołobrzeg w okolicach molo17.doc

245 KBPobierzPodgląd pliku