21 sesja Rady Miasta - 29.04.2008 r.

 Protokół

530 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/286/08 w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej Biura Kadr i Płac - procedura zatrudniania pracowników w Urzędzie Miasta Kołobrzeg

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/285/08 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jana Matejki

58 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/284/08 w sprawie zbycia lokalu użytkowego - garażu oraz oddania w użytkowanie wieczyste gruntu pod garażem położonym przy ul. Trzebiatowskiej

37 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/283/08 w sprawie oświadczenia w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy spółką Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a społecznością rybaków łodziowych

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/282/08 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. I Armii Wojska Polskiego

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/281/08 w sprawie zatwierdzenia zmiany rocznego planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008

58 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/280/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/279/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Kołobrzeg

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/278/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w Kołobrzegu

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/277/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII-240-04 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/276/08 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Trzebiatowskiej

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/275/08 w sprawie wniesienia do Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/274/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2008 r.

45 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 4 - 273

114 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 3 - 273

197 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 2 - 273

29 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 5 - 273

45 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik nr 1 - 273

19.5 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/273/08 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za 2007 rok

26 KBPobierzPodgląd pliku