23 sesja Rady Miasta - 16.07.2008 r.

 Protokół

555 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XXIII/318/08 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich Rady Miasta Kołobrzeg

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XXIII/317/08 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Spraw Obywatelskich Rady Miasta Kołobrzeg

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XXIII/316/08 w sprawie podpisania umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Miastem Follonica we Włoszech

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XXIII/315/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu projektu 'Żyjmy aktywniej bez barier', współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

37 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XXIII/314/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/558/98 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 8 czerwca 1998r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzegu

24 KBPobierzPodgląd pliku

 - załącznik do uchwały nr 313

165 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XXIII/313/08 w sprawie uchwalenia 'Strategii rozwoju Kołobrzegu do roku 2020'

40 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XXIII/312/08 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg oraz informacji o wykonaniu planów finansowych miejskich instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

35 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XXIII/311/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XXIII/310/08 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kołobrzegu

37 KBPobierzPodgląd pliku

 - załącznik do uchwały Nr 309 - Nr 4

189 KBPobierzPodgląd pliku

 - załącznik do uchwały Nr 309 - Nr 3

115 KBPobierzPodgląd pliku

 - załącznik do uchwały Nr 309 - Nr 2

33 KBPobierzPodgląd pliku

 - załącznik do uchwały Nr 309 - Nr 1

21 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XXIII/309/08 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2008 r.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XXIII/308/08 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego

59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NR XXIII/307/08 w sprawie oświadczenia w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę Rady Miasta Kołobrzeg

23 KBPobierzPodgląd pliku