Prezydenta Miasta Kołobrzeg o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Kołobrzeg Nr 8 - Uzdrowisko Zachód

Pełna treść ogłoszenia

25 KBPobierzPodgląd pliku