25 sesja Rady Miasta - 24.10.2008 r.

 Protokół

583 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 349 z dnia 24 października 2008 r. - podatek od psów.doc

36 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV 347 08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nier

49 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXV 345 08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII 224 04 Rady Miejs

35 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 361 z dnia 24 października 2008 r. - zm. w składzie Komisji Prawa....doc

26 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 360 z dnia 24 października 2008 r. - nazwa ulicy.doc

88 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 359 z dnia 24 października 2008 r.-upoważn.dyr.MOPS.doc

28 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXv 358 z dnia 24 października 2008 r. - powołanie Kier. USC.doc

27 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 357 - odwołanie Z-cy Kier.USC.doc

26 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 356 z dnia 24 października 2008 r. - pomoc finansowa dla Woj. Zachodn..doc

29 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 355 z dnia 24 października 2008 r. Dzierżawa Kamienna-Słowińców.doc

33 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 354 z dnia 24 października 2008 r. -Brzeska.doc

32 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 353 z dnia 24 października 2008 r. - odstąpienie od zwrotu bonifikaty.doc

33 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała nr XXV 352 z dnia 24 października 2008 r. pr. uchwały - Caritas.doc

34 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 351 z snia 24 października 2008 r.- opłata adiacencka.doc

28 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV 350 z dnia 24 października 2008 r.deklaracja_lesny.doc

82 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV 350 z dnia 24 października 2008 r. info_lesny.doc

78 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV 350 z dnia 24 października 2008 r. deklaracja_rolny.doc

113 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV 350 z dnia 24 października 2008 r. info_rolny.doc

99 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV 350 z dnia 24 października 2008 r. deklaracja_nieruchomosci.doc

106 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV 350 z dnia 24 października 2008 r.info_nieruchomosci.doc

110 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 350 z dnia 24 października 2008 r. -deklaracje podatkowe.doc

35 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 349 z dnia 24 października 2008 r. - podatek od psów.doc

36 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 348 z dnia 24 października 2008 r.opłata targowa.doc

62 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXv 344 z dnia 24 października 2008 r.-zm.uchwały NrXXIV 342 08.doc

27 KBPobierzPodgląd pliku

Zał. 3 WPI od Skarbnika do uchwały nr XXv 343 z dnia 24 października 2008 r. (version the best of the best).xls

116 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV 343 z dnia 24 października 2008 r. LAST WYDATKI X.xls

40 KBPobierzPodgląd pliku

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXv 343 z dnia 24 października 2008 r. LAST DOCHODY X.xls

22 KBPobierzPodgląd pliku

uchwała Nr XXV 343 z dnia 24 października 2008 r. na październik .doc

41 KBPobierzPodgląd pliku