26 sesja Rady Miasta - 27.11.2008 r.

 UCHWAŁA NR XXVI/379/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Kołobrzeg

27 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/378/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z 'Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski'

36 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/377/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

67 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/376/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia instytucji kultury 'Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu'

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały 375

12.2 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/375/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia 'Strategii promocji miasta Kołobrzeg. Programu Operacyjnego: Kołobrzeg Znany i Otwarty'

21 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały 374

301 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/374/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia 'Strategii rozwoju kultury w Kołobrzegu do roku 2020'

23 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/373/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/326/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży nieruchomości

24 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/372/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 2 lat, części działki nr 56 obręb 12, oznaczonej do celów dzierżawy jako działka nr 56/B, 56/D i 56/E

35 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/371/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, działki nr 74/4 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Okopowej

34 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/370/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

36 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/369/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Kiemliczów

33 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/368/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie odpłatnego nabycia lokali mieszkalnych

57 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/367/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w 2009 roku

28 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/366/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat z tytułu działalności świadczonej przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Kołobrzeg

36 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/365/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg

38 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/364/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia w Żłobku „KRASNAL” prowadzonym przez Gminę Miasto Kołobrzeg

24 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/363/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIV/342/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 września 2008 roku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miast

25 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do Uchwały 362

116 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Uchwały 362

107 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Uchwały 362

25 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały 362

18.5 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XXVI/362/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2008 r.

44 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół

707 KBPobierzPodgląd pliku