31 sesja Rady Miasta - 13.03.2009 r.Protokół Nr 31 z dnia 13 marca 2009 r.

399 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/427/09 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na osiedlu 'Ogrody' w Kołobrzegu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

28 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik do uchwały Nr 426

104 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/426/09 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/425/09 w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarc

79 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/424/09 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Miasto Kołobrzeg

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/423/09 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

54 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/422/09 w sprawie zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier w Kołobrzegu

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/421/09 w sprawie zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier w Kołobrzegu

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/420/09 w sprawie zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier w Kołobrzegu

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/419/09 w sprawie zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier w Kołobrzegu

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/418/09 w sprawie wniesienia do Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu na podwyższenie kapitału zakładowego

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/417/09 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę na okres do 16.03.2017 r., działki nr 175/35 obręb 11, położonej w Kołobrzegu przy ul. Św. Macieja

34 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/416/09 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jana Tarnowskiego

34 KBPobierzPodgląd pliku