34 sesja Rady Miasta - 03.06.2009 r.Uchwała Nr 465 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli problem

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 464 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta K

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 463 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie odwołania i powołania przedstawicieli do Komisji Mieszka

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 462 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie odwołania dotychczasowego i powołania nowego delegata do

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 461 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Koł

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 460 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie oddania Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wi

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 459 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego - garażu w budynku przy

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 458 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży działek nr 911-2, 911-3, 911-4 położonych w ob

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 457 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wniesienia udziałów do 'Zarządu Portu Morskiego w Kołobr

24 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 4 do uchwały Nr XXXIV 456 z dnia 3 czerwca 2009 r.def.xls

110 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 3 do uchwały Nr XXXIV 456 z dnia 3 czerwca 2009 r. WPI.xls

122 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 2 do uchwały Nr XXXIV 456 z dnia 3 czerwca 2009 r. zm wyd.xls

29 KBPobierzPodgląd pliku

Zał 1 do uchwały Nr XXXIV 456 z dnia 3 czerwca 2009 r. zm doch.xls

16.5 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 456 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2009.doc

34 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr 455 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu radnego w okręgu wyborczym

22 KBPobierzPodgląd pliku

Protokół z sesji

307 KBPobierzPodgląd pliku