40 sesja Rady Miasta - 29.12.2009 r.

Uchwały podjęte podczas XL sesji Rady Miasta Kołobrzeg

Protokół z sesji Rady Miasta

491 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/541/09 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2009 r.

55 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik do Uchwały Nr 541

85 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/542/09 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

51 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/543/09 w sprawie udzielenia w roku 2010 pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/544/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na 2010 rok

88 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik do Uchwały Nr 544

291 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/545/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla obszaru położonego przy ul. Wł. Sikorskiego, H. Kołłątaja i T. Kościuszki w Kołobrzegu

153 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

- załącznik do Uchwały Nr 545

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/546/09 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Jana Brzechwy

35 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/547/09 w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola miejskie w Kołobrzegu

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/548/09 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Budżetowy Przedszkoli Miejskich w Kołobrzegu celem przekształcenia go w jednostkę budżetową o nazwie Zespół Obsługi Przedszkoli Miejskich

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/549/09 w sprawie zawierania porozumień dotyczących organizowania nauki religii

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/550/09 w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Kołobrzeg uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej wchodzących w skład mienia komunalnego

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/551/09 w sprawie przyjęcia dla Gminy Miasto Kołobrzeg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 - 2011

24 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik do Uchwały Nr 551

22 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/552/09 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

84 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/553/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010

32 KBPobierzPodgląd pliku