41 sesja Rady Miasta - 27.01.2010 r.

Uchwały podjęte podczas XLI sesji Rady Miasta Kołobrzeg

Uchwała Nr XLI/554/10 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie udzielenia w roku 2010 pomocy rzeczowej innej jednostce samorządu terytorialnego

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/555/10 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2010 r.

41 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik do uchwały Nr XLI/555/10

42 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/556/10 z dnia 27.01.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/557/10 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej „A” Uzdrowiska Kołobrzeg na rok 2010

43 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/558/10 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy

22 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/559/10 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Wczasowej

35 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/560/10 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę działki nr 173/7 obręb 12, położonej w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI//561/10 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie oddania w dzierżawę, na okres 3 lat, części działki nr 21/43 obręb 13 położonej przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/562/10 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie oddania w dzierżawę, na okres do 31.12.2011 roku, działki nr 330 obręb 12 położonej przy ul. Kolejowej w Kołobrzegu

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/563/10 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/564/10 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzającej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu

25 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁĄ NR XLI/565/10 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej: administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym w latach 2007 - 2008

24 KBPobierzPodgląd pliku