42 sesja Rady Miasta - 23.02.2010 r.

Uchwały podjęte podczas XLII sesji Rady Miasta Kołobrzeg

Protokół

358 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/566/10 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2010 r.

40 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik

16.8 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/567/10 w sprawie sprzedaży działki nr 97/1 o powierzchni 0,0534 ha, położonej w obrębie 18 miasta Kołobrzeg przy ul. Jasnej

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/568/10 w sprawie sprzedaży działki nr 207/4 obręb 17, położonej w Kołobrzegu przy ul. Witkowice

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/569/10 w sprawie sprzedaży działki nr 735 obręb 9, położonej w Kołobrzegu przy ul. Gdańskiej

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/570/10 w sprawie sprzedaży działki nr 4/360 o powierzchni 0,4588 ha, położonej w obrębie 8 miasta Kołobrzeg przy ul. Lwowskiej

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/571/10 w sprawie sprzedaży działki nr 894 obręb 9, położonej w Kołobrzegu przy ul. Wrocławskiej

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/572/10 w sprawie sprzedaży dwóch lokali użytkowych, położonych w ciągu garażowym przy ul. Trzebiatowskiej

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/573/10 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej

49 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/574/10 w sprawie sprzedaży działki położonej w Kołobrzegu przy ul. Zygmuntowskiej

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/575/10 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska”, oznaczonych symbolem MN37 przy ul. Gnieźnieńskiej

32 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik

282 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/576/10 w sprawie oddania w dzierżawę, na okres do 10.06.2011 roku, części działki nr 48/29 obręb 12, położonej przy ul. Waryńskiego w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/577/10 w sprawie oddania w dzierżawę, na okres do 31.12.2012 roku, części działki nr 393/2 obręb 13, położonej przy ul. Słowińców w Kołobrzegu

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/578/10 w sprawie oddania w dzierżawę, na okres do 31.12.2012 roku, części działki nr 393/2 obręb 13, położonej przy ul. Słowińców w Kołobrzegu

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/579/10 w sprawie oddania w dzierżawę, na okres do 31.12.2012 roku, części działki nr 21/44 obręb 13, położonej przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/580/10 w sprawie oddania w dzierżawę, na okres do 31.12.2012 roku, części działki nr 21/45 obręb 13, położonej przy ul. Unii Lubelskiej w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/581/10 w sprawie oddania w dzierżawę, na okres do 31.12.2012 roku, części działki nr 160/9 obręb 13, położonej przy ul. Koszalińskiej w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/582/10 w sprawie oddania w dzierżawę, na okres do 31.12.2012 roku, części działki nr 169/1 obręb 2, położonej przy ul. Jedności Narodowej w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/583/10 w sprawie oddania w dzierżawę, na okres do 31.12.2012 roku, części działki nr 337 obręb 12, położonej przy ul. Dubois w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/584/10 w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę, na okres 9 lat części działki nr 4/233 obręb 8 położonej przy ul. Brzeskiej w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/585/10 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg

37 KBPobierzPodgląd pliku

- załącznik

335 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/586/10 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Gabrysz na działalność Prezydenta Miasta Kołobrzeg

23 KBPobierzPodgląd pliku