Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Tabela - wykaz NIERUCHOMOŚCI do zbycia

Licznik odwiedzin: Darmowy licznik odwiedzin

MORAWSKIEGO 38/7

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,6796
Mapka zobacz
Foto zobacz
Foto z lotu zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie nadmorskiej miasta. Uzbrojenie techniczne terenu pełne (działka w terenie zurbanizowanym). Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre - działki zabudowane budynkami hotelowymi, usług turystyki. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia
Przeznaczenie tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 16.360.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 12.05.2023 r.

MORAWSKIEGO 66

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,6795
Mapka zobacz
Foto zobacz
Foto z lotu zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie nadmorskiej miasta. Uzbrojenie techniczne terenu pełne (działka w terenie zurbanizowanym). Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre - działki zabudowane budynkami hotelowymi, usług turystyki. Wzdłuż północnej i przy wschodniej granicy przebiegają sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej i cieplnej. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia
Przeznaczenie tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 16.530.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 12.05.2023 r.

MORAWSKIEGO 31/2

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 1,3778
Mapka zobacz
Z lotu ptaka zobacz
Foto zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie nadmorskiej miasta. Uzbrojenie techniczne terenu pełne (działka w terenie zurbanizowanym). Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre - działki zabudowane budynkami hotelowymi, usług turystyki. Przy wschodniej granicy przebiegają sieci: kanalizacji sanitarnej i cieplnej oraz w środkowej części działki sieć kanalizacji deszczowej i wodociągowej. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia
Przeznaczenie tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 33.170.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 12.05.2023 r.

6 DYWIZJI PIECHOTY

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,2463
Mapka zobacz
Foto zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, budynków handlowo - usługowych i Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska. Teren równy, płaski, lekko obniżony, kształt działki nieregularny. Wzdłuż zachodniej granicy działki, w gruncie, biegnie kabel telefoniczny. Działka posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia
Przeznaczenie U33 - przeznaczenie: teren zabudowy usługowej; zasady zagospodarowania: budynki usługowe (w tym usług związanych handlem i gastronomią), dopuszcza się: w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000 m2
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 1.610.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 12.05.2023 r.

IV DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO - DZIAŁKA 32/1

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 1,2676
Mapka zobacz
Mapka zobacz
Foto zobacz
Film -
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie uzdrowiskowej miasta. Uzbrojenie techniczne terenu pełne (działka w terenie zurbanizowanym). Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre - działki niezabudowane i zabudowane. W pobliżu znajduje się centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza, pięciogwiazdkowy Hotel Marine, w trakcie budowy Hotel H2O. Przez teren działki nr 32/1 przebiegają sieci: kolektor tłoczny ścieków ksD800, ksD500, ksD600, sieć kanalizacji deszczowej KdD500 z 3 studniami oraz sieć ciepłownicza
Przeznaczenie 7UZ,UT - o przeznaczeniu: tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 16.500.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 31.03.2023 r.

KAMIENNA

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,0101
Mapka zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i terenów zielonych, uzbrojenie techniczne terenu pełne, kształt nieruchomości regularny.
Przeznaczenie Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny pomiędzy ul. Bogusława X a ul. Kamienną: 1MW/U - przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zasady zagospodarowania: budynki mieszkaniowe wielorodzinne, usługowe, mieszkaniowo - usługowe
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 141.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 24.02.2023 r.

MORAWSKIEGO 43/2

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,1541
Mapka zobacz
Foto z lotu zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie nadmorskiej miasta, uzbrojenie techniczne pełne (działka w terenie zurbanizowanym), dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre - działki zabudowane budynkami hotelowymi, usług turystyki. Wzdłuż wschodniej granicy oraz od ul. Morawskiego do działki nr 64 przebiegają instalacje gazowe Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia
Przeznaczenie tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 3.357.900 zł (w tym 23% VAT)
Termin 31.03.2023 r.

GRZYBOWSKA - działka 568/2

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,8972
Mapka zobacz
Foto z lotu ptaka zobacz
Foto zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, w terenie zurbanizowanym, dostępność komunikacyjna dobra, od ul. Grzybowskiej, urządzonej. Na działce znajdują się zakrzaczenia i samosiejki drzew. Przez teren działki przebiega sieć telekomunikacyjna
Przeznaczenie pod usługi
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 4.480.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 31.03.2023 r.

TADEUSZA MAKOWSKIEGO

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,0015
Mapka zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, w terenie zurbanizowanym. Dostępność komunikacyjna dobra. Działka w kształcie trójkąta prostokątnego
Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan określa zasady zagospodarowania: budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 8.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 03.03.2023 r.

ZAGŁOBY

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,1285
Mapka zobacz
Mapka zobacz
Foto zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, uzbrojenie techniczne niepełne, dostępność komunikacyjna dobra. Nieruchomość w kształcie trójkąta prostokątnego. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia oraz w południowo-zachodnim narożniku słup energetyczny, sieć kanalizacji sanitarnej ks200 i sieć energetyczna. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.
Przeznaczenie Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" - MN96 - przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zasady zagospodarowania: budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 207.800 zł (w tym 23% VAT)
Termin 16.12.2022 r.

MORAWSKIEGO, WSCHODNIA

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,9541
Mapka zobacz
Mapka zobacz
Foto zobacz
Wideo zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie uzdrowiskowej miasta. Uzbrojenie techniczne terenu pełne (działka w terenie zurbanizowanym). Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre - działki zabudowane budynkami hotelowymi, usług turystyki. Na nieruchomości znajdują się zakrzewienia, zadrzewienia. Przez teren działek nr 10/2, 9/19 i 59 przebiegają sieci wodociągowe w80 i w160.
Przeznaczenie Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego - 4.1UZ,UT- o przeznaczeniu: tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 20.030.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 19.12.2022 r.

1-go MAJA - przetarg odwołany

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,0962
Mapka zobacz
Mapka zobacz
Foto zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis -
Przeznaczenie Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" działki położone w obszarze oznaczonym symbolem "MW27" o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło o pow. sprzedaży do 200 m2.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 645.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin przetarg nierozstrzygnięty, oferta zawieszona

MICHAŁOWSKIEGO 339/5

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,0175 ha
Mapka zobacz
Mapka -
Foto -
Lokalizacja -
Opis -
Przeznaczenie Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN78 - o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 21.100 zł  (w tym 23% VAT)
Termin przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna

MICHAŁOWSKIEGO 339/6

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,0175 ha
Mapka zobacz
Mapka -
Foto -
Lokalizacja -
Opis -
Przeznaczenie Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN78 - o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 21.100 zł (w tym 23% VAT)
Termin przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna

LWOWSKA

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,4588
Mapka zobacz
Mapka -
Foto -
Lokalizacja -
Opis zobacz w "google"
Przeznaczenie W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenie oznaczonym symbolem 25 M, S, P - adaptowane na cele magazynowo - składowe oraz usługowe - teren i obiekty pomocnicze. Możliwość modernizacji i przebudowy zespołu.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 365.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin przetarg nierozstrzygnięty, oferta zawieszona

MICHAŁA WOŁODYJOWSKIEGO

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,0300
Mapka zobacz
Mapka zobacz
Foto -
Lokalizacja zobacz w "google"
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, w terenie zurbanizowanym, dostępność komunikacyjna dobra. Działka wąska o szerokości frontu 6m w kształcie prostokąta. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia
Przeznaczenie Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Koło-brzeg „5- Trzebiatowska” - MN87 przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zasady zagospodarowania: budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 75.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 09.02.2023 r.

KORZYSTNO

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 45,4429
Mapka zobacz
Mapka -
Foto -
Plan miejscowy zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Działki położone na terenie Gminy Kołobrzeg pomiędzy miastem Kołobrzeg a miejscowością Grzybowo w pobliżu drogi powiatowej ul. Kołobrzeskiej.
Przeznaczenie Pod lokalizację obiektów produkcyjnych, magazynowych, składowych oraz usługowych.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena -
Termin -

BRZESKA

Ogłoszenie brak
Powierzchnia 74,6709 ha łącznie / 4/37, 4/38, 4/227, 4/230, 4/233 obręb 8
Oferta pdf | word
Mapka -
Foto -
Lokalizacja zobacz w "google"
Opis Tereny Podczela położone są na kępie wysoczyznowej - płaskiej wysoczyzny moreny dennej, wznoszącej się na poziomie 6-9 m npm, oddzielonej od położonej na północ plaży brzegiem klifowym i wąskim, niskim wałem wydm (wysokość 2-5 m npm), od południa otoczonej obniżeniem pradoliny torfowisk bagiennych. Wysoczyzna stanowi teren o korzystnych, ze względu na możliwość posadowienia różnorodnych budynków, warunkach gruntowo-wodnych. Ograniczenia w zainwestowaniu tego terenu wynikają z istniejących i projektowanych form ochrony środowiska i przyrody oraz obowiązujących przepisów. Tereny dawnego lotniska, składające się na nieruchomość, tworzą wyodrębnioną strukturę przestrzenną. Stanowią go zespół pasów startowych i dróg dojazdowych oraz ukryte w pagórkach hangary. Grunty w przeważającej części stanowią pastwiska trwałe klasy PsIV, PsV i PsVI. Tereny rolnicze wymagają zmiany przeznaczenia dokonywanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość jest inwestycyjnym terenem o wszechstronnych możliwościach wykorzystania: hotele, centra kongresowe, zabudowa turystyczna i pensjonatowa, zabudowa mieszkalna, usługi sportu i rekreacji, lotnisko sportowo-turystyczne.
Przeznaczenie Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta obszar oznaczono symbolami:
MW.C-6 teren powojskowy niezainwestowany; W przypadku realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje:- gospodarcza;- hotelowa i pensjonatowa;- usługowa;- gastronomiczna;- rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (kasyno);- mieszkaniowa jednorodzinna, z ograniczeniem wysokości nowej zabudowy zgodnie z wytycznymi dla stref nalotów i obszarów sąsiadujących z terenem lotniska wynikającymi z przepisów odrębnych. W przypadku realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi należy:- uwzględnić obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia, które powinny być niższe, o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające; zabronić budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków w odległości do 5 km od granicy lotniska. W przypadku zaniechania realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi; możliwość wprowadzenia następujących preferowanych funkcji:- mieszkaniowa wielorodzinna;- mieszkaniowa jednorodzinna;- apartamentowa;- hotelowa i pensjonatowa;- uzdrowiskowa i usług zdrowia;- konferencyjna;- usługowa;- gastronomiczna;- rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (np. kasyno);- usługowa - oświatowa i kulturowa. Należy dążyć do odpowiedniego wyeksponowania zabudowy (pierzei) od strony morza z dopuszczeniem realizacji budynków o wysokości do 100m n.p.t. Obiekty o wysokości większej/równej 100 m n.p.t., powinny zostać odpowiednio zgłoszone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Na terenie MW.C-6 - w momencie realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nawiązać do połączeń komunikacyjnych przewidzianych w planach miejscowych sąsiedniej gminy. W miarę możliwości należy dążyć do realizacji jak największej ilości parkingów podziemnych oraz realizacji zabudowy o wysokich walorach architektonicznych. US-4 teren niezainwestowany (powojskowy); możliwość powiększenia istniejącego lotniska w Bagiczu (Gm. Ustronie Morskie) i/lub możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje: - rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (pole golfowe, aeroklub, sporty spadochronowe, itp.) W przypadku rezygnacji z realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego dopuszcza się również jako kierunek lokalizację następujących funkcji: - usługowa - oświatowa i kulturowa- hotelowa- gastronomiczna. Należy dążyć do ograniczenia ewentualnych uciążliwości akustycznych emitowanych w kierunku terenów MW.C-6. W przypadku realizacji zabudowy na ww. terenie linię zabudowy należy wyznaczyć na etapie planu miejscowego w odległości nie bliższej niż 200 m od brzegu klifowego. Na terenie bezpośrednio sąsiadującego z oferowaną działką osiedla Podczele zrealizowano kilka projektów deweloperskich, cieszących się dużym popytem wśród lokalnej społeczności, jak również mieszkańców innych miast i państw, szukających ciekawej oferty inwestycyjnej.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 100.000.000 zł (minimum)
Termin -