ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Tabela - wykaz NIERUCHOMOŚCI do zbycia

Licznik odwiedzin:monitoring pozycji

 
1 1-go MAJA ogłoszenie: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,0962
mapka: zobacz
lokalizacja: zobacz
zdjęcie: zobacz
przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" działki położone w obszarze oznaczonym symbolem "MW27" o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło o pow. sprzedaży do 200 m2.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 576.000 zł (w tym 23% VAT)
data 13.04.2018 r.
 
2 katedralna ogłoszenie: zobacz
mapka: zobacz
lokalizacja: zobacz
rzut: zobacz
foto: 1 | 2 | 3 | 4
pow. (ha): 0,0179
opis nieruch.: Lokal użytkowy nr LU 2 o powierzchni użytkowej 43,84 m2 wraz z udziałem do 773/10.000 części w działce gruntu i we współwłasności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony na parterze, składa się z 4 pomieszczeń.
przeznaczenie: Brak obowiązującego mpzp. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg działka oznaczona jest symbolem MW.C-4 - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowo – usługowej centrotwórczej z dopuszczeniem funkcji hotelowo - pensjonatowej.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena:

150.000 zł (w tym lokal – 92,19% ceny tj. 138.285,- grunt - 7,81% ceny tj. 11.715,- zł. Sprzedaż lokalu zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Do ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT)

kontakt: 16.02.2018 r.
 
3 AL. ŚW. JANA PAWŁA II ogłoszenie: zobacz
mapka: zobacz
lokalizacja: zobacz
rzut: zobacz
foto: 1 | 2 | 3 | 4
pow. (ha): 0,0159
opis nieruch.: Lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni użytkowej 60,30 m2 wraz z udziałem do 1.063/10.000 części w działce gruntu i we współwłasności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony na III piętrze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju
przeznaczenie: Brak obowiązującego mpzp. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg działka oznaczona jest symbolem MW.C-4 - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowo – usługowej centrotwórczej z dopuszczeniem funkcji hotelowo - pensjonatowej
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena:

240.000 zł (w tym lokal – 94,11% ceny tj. 225.864,- grunt – 5,89% ceny tj. 14.136,- zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT)

kontakt: 16.02.2018 r.
 
4 BAŁTYCKA ogłoszenie: zobacz
mapka: zobacz
lokalizacja: zobacz
foto: 1
pow. (ha): 0,1445
opis nieruch.: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym 2,5 kondygnacyjnym oraz budynkiem gospodarczym 1 kondygnacyjnym, nieogrodzona, teren płaski, położona w strefie uzdrowiskowej miasta Kołobrzeg „Uzdrowisko Zachód”. Na działce znajdują się zadrzewienia. Przez teren nieruchomości w północno-zachodnim narożniku przebiega przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej do działki nr 3/2 obr. 10. Wzdłuż granicy działki od strony północnej przebiega sieć gazowa. Działka uzbrojona w instalację energetyczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej ul. Bałtyckiej.
przeznaczenie: Dla nieruchomości brak mpzp. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg działka oznaczona jest symbolem MW.A-5: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, gospodarstw ogrodniczych i zabudowy magazynowo – składowej; możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje: mieszkaniowa wielorodzinna, apartamentowa, hotelowa i pensjonatowa, usługowa, gastronomiczna.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena:

1.000.000 zł - sprzedaż działki zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.

kontakt: 16.03.2018 r.
 
5 JAGIELOŃSKA
lokal mieszkalny
wykaz: czytaj ogłoszenie
mapa: zobacz
rzut lokalu: zobacz
lokalizacja: zobacz
zdjęcia: zobacz
pow. (ha): 0,0197
przeznaczenie: Brak obowiązującego mpzp. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg działka oznaczona jest symbolem MW.C-4 - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowo – usługowej centrotwórczej z dopuszczeniem funkcji hotelowo - pensjonatowej.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 240.000zł - w tym lokal – 92,75% ceny tj. 222.600,- grunt – 7,25% ceny tj. 17.400,- zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT
termin: 12.01.2018 r.
 
6 AL. ŚW. JANA PAWŁA II
lokal mieszkalny
wykaz: czytaj ogłoszenie
mapa: zobacz
rzut lokalu: zobacz
lokalizacja: zobacz
pow. (ha): 0,0184
przeznaczenie: Brak obowiązującego mpzp. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg działka oznaczona jest symbolem MW.C-4 - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowo - usługowej centrotwórczej z dopuszczeniem funkcji hotelowo - pensjonatowej.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 198.000zł - w tym lokal - 91,20% ceny tj. 180.576,- grunt - 8,80% ceny tj. 17.424,- zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
termin: 12.01.2018 r.
 
7 WARYŃSKIEGO

odwołanie przetargu

wykaz: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,0668
mapka: zobacz
rzut: zobacz
foto: foto 1 | 2 | 3
lokalizacja: zobacz
opis nieruch.: nieruchomość zabudowana dwoma budynkami użytkowymi pięciokondygnacyjnymi o łącznej powierzchni 1.972 m2, w tym wyodrębniony samodzielny lokal niemieszkalny o pow. 118,24 m2. Budynki w dobrym stanie technicznym. Działka uzbrojona w instalacje: wodno - kanalizacyjną, elektryczną, gazową i sieć ciepłowniczą. Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 910.000 zł (czynność zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT)
termin: 07.04.2017 r.
 
8 6 DYWIZJI PIECHOTY, Pana Wołodyjowskiego wykaz: czytaj ogłoszenie
lokalizacja: zobacz
mapa: zobacz
foto: 1 | 2 | 3
pow. (ha): 469 o pow. 0,0497
470 o pow. 0,0558
471 o pow. 0,0564
472 o pow. 0,1183
482 o pow. 0,0484
przeznaczenie:

469 o pow. 0,0497
470 o pow. 0,0558
471 o pow. 0,0564
472 o pow. 0,1183
482 o pow. 0,0484
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” - MN100, przeznaczenie podstawowe: dla terenu wzdłuż ulicy dojazdowej KDD112 (dotyczy działki nr 482) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - atrialną, dla pozostałej części kwartału pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą, bliźniaczą, funkcja uzupełniająca: dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 64.000,00 (w tym VAT 23%)
72.000,00
(w tym VAT 23%)
73.000,00
(w tym VAT 23%)
136.000,00
(w tym VAT 23%)
93.000,00
(w tym VAT 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
9 MAZOWIECKA wykaz: czytaj ogłoszenie
lokalizacja: zobacz
mapa: zobacz
foto: 1 | 2 | 3
pow. (ha): 2,1047
przeznaczenie: działka nr 122/19, obr. 18
MW40 - przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 3.442.500 zł (w tym VAT 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
10 TORUŃSKA wykaz: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,3314
mapka: zobacz
foto: zobacz
lokalizacja zobacz
przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg „5- Trzebiatowska” działka leży w terenie oznaczonym symbolami U29 - przeznaczenie podstawowe: pod usługi ogólne, handel o pow. sprzedaży do 1900 m2, gastronomię, wystawiennictwo, rozrywka itp.; przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): pod usługi kultury, biurowo-administracyjne oraz KDp 15 - tereny parkingów i obsługi komunikacji.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 1.251.000 zł (w tym 23% VAT)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
11 MORAWSKIEGO,
4 DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO
wykaz: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 1,3819
1,2950
mapka: zobacz
lokalizacja zobacz
przeznaczenie: 24UZ - przeznaczenie podstawowe: usługi lecznictwa uzdrowiskowego, przeznaczenie uzupełniające: usługi służące obsłudze pacjenta i turysty. W zakresie zabudowy: lokalizację obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności sanatoriów, prewentoriów, szpitali uzdrowiskowych z dopuszczeniem obiektów towarzyszących, w szczególności urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, restauracji, kawiarni
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 4.131.000 zł (w tym 23% VAT)
3.888.000 zł (w tym 23% VAT)
termin: 08.05.2015 r.
przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
12 JEDNOŚCI NARODOWEJ wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,0019
opis nieruch.: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta działki opisane symbolem MW.A-5 - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, gospodarstw ogrodniczych i zabudowy magazynowo - składowej. Przeznaczenie działki nr 41/6 - pod budowę garażu. Przeznaczenie działki nr 41/13 - droga wewnętrzna.
lokalizacja: zobacz w google
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 12.300 zł brutto w tym 23% VAT
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
13 IV DYWIZJI WOJSKA POLSKEGO wykaz: czytaj ogłoszenie
lokalizacja: zobacz
mapa: zobacz
foto: 1 | 2 | 3
pow. (ha): 1,2291
1,2300
przeznaczenie: 28UZ - przeznaczenie podstawowe: usługi lecznictwa uzdrowiskowego, przeznaczenie uzupełniające: usługi służące obsłudze pacjenta i turysty. W zakresie zabudowy: lokalizacja obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności sanatoriów, prewentoriów, szpitali uzdrowiskowych z dopuszczeniem obiektów towarzyszących, w szczególności urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, obiektów gastronomii, rekreacji
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 4.920.000 zł (w tym VAT 23%)
4.800.000 zł (w tym VAT 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
14 JASNA wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,0710
opis nieruch.: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN24 - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą, przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające: dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 135.000 zł brutto w tym 23% VAT
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
15 UNII LUBELSKIEJ wykaz: czytaj ogłoszenie
lokalizacja: -
mapa: -
pow. (ha): 0,0457
przeznaczenie: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta teren oznaczony symbolem SM - śródmiejskie tereny mieszkaniowe
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 13.600 zł - brutto tym pomieszczenie 86,89% ceny, tj. 11.817,04 zł, grunt 13,11% ceny, tj. 1.782,96 zł. Sprzedaż pomieszczenia zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, do ceny gruntu doliczono 23% podatek VAT
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
16 Michałowskiego
339/5
wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,0175 ha
przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN78 - o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 21.100 zł (brutto, w tym podatek VAT wg stawki 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
17 Michałowskiego
339/6
wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,0175 ha
przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN78 - o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 21.100 zł (brutto, w tym podatek VAT wg stawki 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
18 LWOWSKA wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,4588
przeznaczenie: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenie oznaczonym symbolem 25 M, S, P - adaptowane na cele magazynowo - składowe oraz usługowe - teren i obiekty pomocnicze. Możliwość modernizacji i przebudowy zespołu.
lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 365.000 zł (w tym podatek VAT 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
19 ARTYLERYJSKA wykaz: czytaj ogłoszenie
oferta: pdf | word | www
pow. (ha): 0,0153 | 0,1188 | 0,1014 | 0,0264
przeznaczenie: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki leżą w terenie oznaczonym symbolem "MW24" - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi nieuciążliwe w parterach budynków.
lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 1.064.000 zł - cena netto, w tym: niezabudowana działka nr 228/3 - 5,842 % ceny tj. 74.543,92 zł; zabudowane działki: nr 230/8 - 45,36 % ceny tj. 578.793,60 zł, nr 230/9 - 38,717 % ceny tj. 494.028,92 zł, nr 230/10 - 10,08 % ceny tj. 128.620,80 zł. Do ceny sprzedaży działki nr 228/3 doliczony zostanie 23% podatek VAT. Sprzedaż pozostałych działek zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
20 UNII LUBELSKIEJ 31
pom. 6a
wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: brak
pow. (ha): 0,0457
przeznaczenie: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta teren oznaczony symbolem SM - śródmiejskie tereny mieszkaniowe
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 15.400 zł
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
21 WITKOWICE wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,5663 ha
lokalizacja: zobacz w "google"
opis nieruch.: P9 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 441.000 (brutto, w tym podatek VAT wg stawki 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
22 6 DYWIZJI PIECHOTY wykaz: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,2927
mapka: zobacz
foto: foto 1 | 2
lokalizacja: zobacz
opis nieruch.: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" działka leży w terenie oznaczonym symbolem U52, przeznaczenie podstawowe: pod usługi, handel o powierzchni sprzedaży do 400m 2, gastronomia, wystawiennictwo, rozrywka itp. Przeznaczenie uzupełniające: usługi kultury, biurowo-administracyjne
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 800.000 zł (23% VAT)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
1 RADOSNA - NIEKANIN wykaz: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,0211
0,0494
mapka: zobacz
foto: foto
lokalizacja: zobacz
opis nieruch.: Lokal mieszkalny nr 34Ł o powierzchni użytkowej 75 m2 wraz z ułamkowym udziałem do 1/4 części w działce gruntu i we współwłasności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony na parterze i I piętrze, w budynku mieszkalnym czterorodzinnym. Składa się z 2 pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, 2 łazienek, holu, korytarzyka.
Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 18,20 m2, zlokalizowana we wschodniej części osiedla mieszkaniowego w Niekaninie, położonego po lewej stronie drogi Kołobrzeg – Karlino. Lokalizacja atrakcyjna.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 270.000 zł w tym nieruchomość lokalowa: 89,98% ceny tj. 242.946,- zł, działka nr 69/6: 10,02% ceny tj. 27.054,- zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
termin: 01.02.2018 r.
 
2 SŁOWIAŃSKA wykaz: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,0139
mapka: zobacz
foto: brak
lokalizacja: brak
opis nieruch.: Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie pośredniej miasta. Dostępność komunikacyjna dobra, uzbrojenie techniczne terenu pełne. Działka w kształcie prostokąta.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 31.000 zł (23% VAT)
termin: 01.02.2018 r.
 
1 KORZYSTNO ogłoszenie: zobacz
mapka: zobacz
lokalizacja: zobacz
plan miejscowy: zobacz
pow. (ha): 45,4429
opis nieruch.: Działki położone na terenie Gminy Kołobrzeg pomiędzy miastem Kołobrzeg a miejscowością Grzybowo w pobliżu drogi powiatowej ul. Kołobrzeskiej
przeznaczenie: pod lokalizację obiektów produkcyjnych, magazynowych, składowych oraz usługowych
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena:

-

 
2 BRZESKA ogłoszenie: brak
oferta: pdf | word
nr działki i obręb: 4/37, 4/38, 4/227, 4/230, 4/233
obręb 8
pow. (ha): 74,6709 ha łącznie
opis nieruch.: Tereny Podczela położone są na kępie wysoczyznowej - płaskiej wysoczyzny moreny dennej, wznoszącej się na poziomie 6-9 m npm, oddzielonej od położonej na północ plaży brzegiem klifowym i wąskim, niskim wałem wydm (wysokość 2-5 m npm), od południa otoczonej obniżeniem pradoliny torfowisk bagiennych. Wysoczyzna stanowi teren o korzystnych, ze względu na możliwość posadowienia różnorodnych budynków, warunkach gruntowo-wodnych. Ograniczenia w zainwestowaniu tego terenu wynikają z istniejących i projektowanych form ochrony środowiska i przyrody oraz obowiązujących przepisów. Tereny dawnego lotniska, składające się na nieruchomość, tworzą wyodrębnioną strukturę przestrzenną. Stanowią go zespół pasów startowych i dróg dojazdowych oraz ukryte w pagórkach hangary. Grunty w przeważającej części stanowią pastwiska trwałe klasy PsIV, PsV i PsVI. Tereny rolnicze wymagają zmiany przeznaczenia dokonywanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość jest inwestycyjnym terenem o wszechstronnych możliwościach wykorzystania: hotele, centra kongresowe, zabudowa turystyczna i pensjonatowa, zabudowa mieszkalna, usługi sportu i rekreacji, lotnisko sportowo-turystyczne.
przeznaczenie: Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta obszar oznaczono symbolami:
MW.C-6 teren powojskowy niezainwestowany; W przypadku realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje:- gospodarcza;- hotelowa i pensjonatowa;- usługowa;- gastronomiczna;- rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (kasyno);- mieszkaniowa jednorodzinna, z ograniczeniem wysokości nowej zabudowy zgodnie z wytycznymi dla stref nalotów i obszarów sąsiadujących z terenem lotniska wynikającymi z przepisów odrębnych. W przypadku realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi należy:- uwzględnić obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia, które powinny być niższe, o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające; zabronić budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków w odległości do 5 km od granicy lotniska. W przypadku zaniechania realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi; możliwość wprowadzenia następujących preferowanych funkcji:- mieszkaniowa wielorodzinna;- mieszkaniowa jednorodzinna;- apartamentowa;- hotelowa i pensjonatowa;- uzdrowiskowa i usług zdrowia;- konferencyjna;- usługowa;- gastronomiczna;- rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (np. kasyno);- usługowa - oświatowa i kulturowa. Należy dążyć do odpowiedniego wyeksponowania zabudowy (pierzei) od strony morza z dopuszczeniem realizacji budynków o wysokości do 100m n.p.t. Obiekty o wysokości większej/równej 100 m n.p.t., powinny zostać odpowiednio zgłoszone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Na terenie MW.C-6 - w momencie realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nawiązać do połączeń komunikacyjnych przewidzianych w planach miejscowych sąsiedniej gminy. W miarę możliwości należy dążyć do realizacji jak największej ilości parkingów podziemnych oraz realizacji zabudowy o wysokich walorach architektonicznych.
US-4 teren niezainwestowany (powojskowy); możliwość powiększenia istniejącego lotniska w Bagiczu (Gm. Ustronie Morskie) i/lub możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje: - rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (pole golfowe, aeroklub, sporty spadochronowe, itp.) W przypadku rezygnacji z realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego dopuszcza się również jako kierunek lokalizację następujących funkcji: - usługowa - oświatowa i kulturowa- hotelowa- gastronomiczna
Należy dążyć do ograniczenia ewentualnych uciążliwości akustycznych emitowanych w kierunku terenów MW.C-6. W przypadku realizacji zabudowy na ww. terenie linię zabudowy należy wyznaczyć na etapie planu miejscowego w odległości nie bliższej niż 200 m od brzegu klifowego.
Na terenie bezpośrednio sąsiadującego z oferowaną działką osiedla Podczele zrealizowano kilka projektów deweloperskich, cieszących się dużym popytem wśród lokalnej społeczności, jak również mieszkańców innych miast i państw, szukających ciekawej oferty inwestycyjnej.
lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 100.000.000 zł (minimum)
 
3 ŻURAWIA | MAZOWIECKA ogłoszenie: brak
oferta: pdf | word
mapa: zobacz
pow. (ha): 122/9 o powierzchni 2,1484 ha
122/13 o powierzchni 0,3103ha
122/18 o powierzchni 1,3188 ha
122/19 o powierzchni 2,1047 ha
opis nieruch.: Nieruchomość stanowiąca część dawnej jednostki wojskowej - użytkowana jako teren ćwiczeń wojskowych, położona pomiędzy osiedlami domów jednorodzinnych Radzikowo, a śródmieściem miasta Kołobrzeg. Zabudowa sąsiadująca to budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz bazy i składy. Działki będą zbywane oddzielnie z uwagi na możliwość ich samodzielnego zagospodarowania
przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „5-Trzebiatowska” nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami MW33, MW34, MW40, MW42, U24, U28, Uk4. Dla terenów oznaczonych symbolem MW przewiduje się przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2 . Plan ustala m.in. wysokość budynków mieszkalnych dla MW34 do 5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem podpiwniczenia (maksymalna wysokość budynków do 18 m), a dla MW33, MW40 i MW42 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem podpiwniczenia (maksymalna wysokość budynków do 15,5 m). Dla terenów oznaczonych symbolem U28 przewiduje się przeznaczenie podstawowe: pod usługi ogólne, handel, gastronomię, wystawiennictwo, rozrywkę itp. oraz przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): pod usługi kultury, biurowo-administracyjne. Plan ustala wysokość budynków usługowych do 1 kondygnacji nadziemnej (maksymalna wysokość budynku do 9 m). Dla terenu oznaczonego symbolem U24 przewiduje się przeznaczenie podstawowe: pod usługi ogólne, handel o powierzchni sprzedaży do 200 m2, gastronomię, itp. oraz przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi biurowe, produkcja artykułów spożywczych (wędzarnia) oraz dopuszcza się możliwość lokalizacji mieszkania dla właściciela w obrębie danej posesji; dopuszcza się realizację stacji paliw. Plan ustala wysokość budynków usługowych do 2 kondygnacji nadziemnej (maksymalna wysokość budynku do 12,5 m). Dla terenu oznaczonego symbolem Uk4 przewiduje się przeznaczenie podstawowe: pod usługi kultury - muzeum wraz z niezbędnym zapleczem oraz przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): zgodne z przeznaczeniem podstawowym wraz z poszerzeniem o lokalizację usług, tj. hotel, gastronomię, handel do 400m2 powierzchni sprzedaży; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z usługami nieuciążliwymi w parterach budynków, takimi jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2. Plan ustala wysokość budynków do 5 kondygnacji nadziemnych (maksymalna wysokość budynku do 18,0 m).W zakresie polityki parkingowej plan ustala obowiązek zapewnienia, w granicach poszczególnych terenów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilościach określonych w § 11 ust. 3, tj. m.in. 1,3 stanowiska na 1 mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej, 1 stanowisko na każde 35m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych i usługowych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 grudnia 2008 roku, Nr 107, poz. 2598.

Ciekawa lokalizacja, blisko terenów mieszkaniowych, sąsiadująca z przemysłową dzielnicą miasta.
Daje wiele możliwość realizacji interesujących projektów komercyjnych.
lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: -
 
4 4 DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO | WSCHODNIA ogłoszenie: brak
oferta: pdf | word
mapka: zobacz
pow. (ha): 7,4339
opis nieruch.: Nieruchomość położona w części wschodniej miasta Kołobrzeg, w strefie ochronnej uzdrowiska „B”, w odległości około 450 metrów od brzegu morskiego, sąsiadująca z zabudową sanatoryjną, apartamentową oraz kempingiem
przeznaczenie: 24UZ, 28UZ i 15U. 24UZ i 28UZ funkcja podstawowa: usługi lecznictwa uzdrowiskowego oraz funkcja uzupełniająca: usługi służące obsłudze pacjenta i turysty. Plan ustala m.in. w zakresie zabudowy: lokalizację obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności sanatoriów, prewentoriów, szpitali uzdrowiskowych, z dopuszczeniem obiektów towarzyszących, w szczególności urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, obiektów gastronomii, rekreacji. 15U funkcja podstawowa: usługi służące obsłudze pacjenta i turysty oraz funkcja uzupełniająca: parking podziemny. W zakresie zabudowy plan przewiduje lokalizację wielofunkcyjnego zespołu obiektów usługowych w szczególności kawiarni, restauracji, sprzedaży pamiątek o jednolitym wyrazie przestrzennym.

Bezpośrednie sąsiedztwo nowo wybudowanych, ciekawych architektonicznie i doskonale wyposażonych kompleksów sanatoryjno-wypoczynkowych w znacznym stopniu podnosi atrakcyjność inwestycyjną oferowanej nieruchomości

lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena:

-

 
5 GNIEŹNIEŃSKA ogłoszenie: brak
oferta: pdf | word
mapka: mapka
lokalizacja: zobacz
opis nieruch.: Działki położone w południowo - zachodniej części miasta Kołobrzeg przy ul. Gnieźnieńskiej - osiedle domków jednorodzinnych Radzikowo. Spokojna dzielnica domów jednorodzinnych, dobrze skomunikowana z centrum miasta, niedaleko szkoły i obiektów handlowych, w odległości ok. 3 km od plaży
przeznaczenie: MN37 - przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena:

-