ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Wybory

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Tabela - wykaz NIERUCHOMOŚCI do zbycia

http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=101046

Licznik odwiedzin:monitoring pozycji

 
1 DUBOIS wykaz: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,0297
mapka: zobacz
rzut lokalu: zobacz
foto: foto 1 | 2 | 3
lokalizacja: zobacz
opis nieruch.: lokal użytkowy nr 3U o powierzchni użytkowej 18,40 m2 wraz z udziałem do 399/10.000 części w działce gruntu i we współwłasności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony w podpiwniczeniu budynku, składa się z 1 pomieszczenia z wc.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 100.000 zł netto w tym lokal - 83,85% ceny, tj. 83.850,- zł, grunt - 16,15 % ceny, tj. 16.150,- zł. Sprzedaż lokalu zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. Do ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
termin: 28.04.2017 r.
 
2 CICHA wykaz: czytaj ogłoszenie
lokalizacja: zobacz
mapa: zobacz
pow. (ha): 0,0397
foto: 1 | 2
przeznaczenie: funkcja podstawowa: śródmiejska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; funkcja uzupełniająca: usługi handlu, gastronomii, kultury, administracji. W zakresie zabudowy: lokalizacja budynków mieszkalnych z dopuszczeniem budynków hotelowych, apartamentowych
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 552.500 zł brutto (w tym VAT 23%)
termin: 28.04.2017 r.
 
3 WARYŃSKIEGO

odwołanie przetargu

wykaz: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,0668
mapka: zobacz
rzut: zobacz
foto: foto 1 | 2 | 3
lokalizacja: zobacz
opis nieruch.: nieruchomość zabudowana dwoma budynkami użytkowymi pięciokondygnacyjnymi o łącznej powierzchni 1.972 m2, w tym wyodrębniony samodzielny lokal niemieszkalny o pow. 118,24 m2. Budynki w dobrym stanie technicznym. Działka uzbrojona w instalacje: wodno - kanalizacyjną, elektryczną, gazową i sieć ciepłowniczą. Nieruchomość położona w strefie śródmiejskiej miasta.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 910.000 zł (czynność zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT)
termin: 07.04.2017 r.
 
4 Al. KOLEJOWA wykaz: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,0111
mapka: zobacz
przeznaczenie: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg nieruchomość oznaczona symbolem U-7 teren istniejącej zabudowy usługowej (dworzec PKP i PKS), usług zdrowia, usługowo - handlowej i gastronomii; możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje: usługowa, gastronomiczna

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kołobrzeg nieruchomość oznaczona symbolem U-7 teren istniejącej zabudowy usługowej (dworzec PKP i PKS), usług zdrowia, usługowo - handlowej i gastronomii; możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje: usługowa, gastronomiczna.

Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie śródmiejskiej, w ciągu zabudowy handlowo - usługowej, uzbrojenie techniczne terenu pełne, działka położona w pobliżu dworca PKP, PKS, kładki dla pieszych. Przez teren działki przebiega kabel elektryczny niskiego napięcia doprowadzający energię elektryczną do budynku położonego na działce nr 347 obr. 12.

kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 38.000 zł (23% VAT)
termin: 12.05.2017 r.
 
5 6 DYWIZJI PIECHOTY, Pana Wołodyjowskiego wykaz: czytaj ogłoszenie
lokalizacja: zobacz
mapa: zobacz
foto: 1 | 2 | 3
pow. (ha): 474 o pow. 0,0681
476 o pow. 0,0775
468 o pow. 0,0573
469 o pow. 0,0497
470 o pow. 0,0558
471 o pow. 0,0564
472 o pow. 0,1183
482 o pow. 0,0484
przeznaczenie: 474 o pow. 0,0681
476 o pow. 0,0775

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” - MN101, przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą, funkcja uzupełniająca: dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

468 o pow. 0,0573
469 o pow. 0,0497
470 o pow. 0,0558
471 o pow. 0,0564
472 o pow. 0,1183
482 o pow. 0,0484
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” - MN100, przeznaczenie podstawowe: dla terenu wzdłuż ulicy dojazdowej KDD112 (dotyczy działki nr 482) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - atrialną, dla pozostałej części kwartału pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą, bliźniaczą, funkcja uzupełniająca: dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 106.000,00 (w tym VAT 23%)
108.000,00
(w tym VAT 23%)
74.000,00
(w tym VAT 23%)
64.000,00
(w tym VAT 23%)
72.000,00
(w tym VAT 23%)
73.000,00
(w tym VAT 23%)
136.000,00
(w tym VAT 23%)
93.000,00
(w tym VAT 23%)
termin: 17.02.2017 r.
 
6 MAZOWIECKA wykaz: czytaj ogłoszenie
lokalizacja: zobacz
mapa: zobacz
foto: 1 | 2 | 3
pow. (ha): 1,4675
przeznaczenie: 122/11 o pow. 1,4675
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - MW42 - przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 2.268.000 zł (w tym VAT 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
7 MAZOWIECKA

 

 

wykaz: czytaj ogłoszenie
lokalizacja: zobacz
mapa: zobacz
foto: 1 | 2
pow. (ha): 0,6239
przeznaczenie: działka nr 122/7, obr. 18
MW35 - o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): pod usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 1.401.300 zł (w tym VAT 23%) Działka nr 122/7 stanowi 61,15 % ceny tj. 856.894,95 zł; działka nr 225/18 stanowi 38,85 % ceny tj. 544.405,05 zł.
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
8 MAZOWIECKA wykaz: czytaj ogłoszenie
lokalizacja: zobacz
mapa: zobacz
foto: 1 | 2 | 3
pow. (ha): 2,1047
przeznaczenie: działka nr 122/19, obr. 18
MW40 - przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 3.442.500 zł (w tym VAT 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
9 MAZOWIECKA, ŚW. MACIEJA (51) wykaz: czytaj ogłoszenie
lokalizacja: zobacz
mapa: zobacz
foto: 1 | 2 | 3
pow. (ha): 2,1731
przeznaczenie: Działka nr 175/51
Przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 4.803.300 zł brutto (w tym VAT 23%). Działka nr 175/51 stanowi 10,61 % ceny tj. 509.630,13 zł; działka nr 122/3 stanowi 89,39 % ceny tj. 4.293.669,87 zł
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
10 TORUŃSKA wykaz: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,3314
mapka: zobacz
foto: zobacz
lokalizacja zobacz
przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg „5- Trzebiatowska” działka leży w terenie oznaczonym symbolami U29 - przeznaczenie podstawowe: pod usługi ogólne, handel o pow. sprzedaży do 1900 m2, gastronomię, wystawiennictwo, rozrywka itp.; przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): pod usługi kultury, biurowo-administracyjne oraz KDp 15 - tereny parkingów i obsługi komunikacji.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 1.251.000 zł (w tym 23% VAT)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
11 MORAWSKIEGO,
4 DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO
wykaz: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 1,3819
1,2950
mapka: zobacz
lokalizacja zobacz
przeznaczenie: 24UZ - przeznaczenie podstawowe: usługi lecznictwa uzdrowiskowego, przeznaczenie uzupełniające: usługi służące obsłudze pacjenta i turysty. W zakresie zabudowy: lokalizację obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności sanatoriów, prewentoriów, szpitali uzdrowiskowych z dopuszczeniem obiektów towarzyszących, w szczególności urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, restauracji, kawiarni
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 4.131.000 zł (w tym 23% VAT)
3.888.000 zł (w tym 23% VAT)
termin: 08.05.2015 r.
przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
12 JEDNOŚCI NARODOWEJ wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,0019
opis nieruch.: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta działki opisane symbolem MW.A-5 - teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, gospodarstw ogrodniczych i zabudowy magazynowo - składowej. Przeznaczenie działki nr 41/6 - pod budowę garażu. Przeznaczenie działki nr 41/13 - droga wewnętrzna.
lokalizacja: zobacz w google
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 12.300 zł brutto w tym 23% VAT
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
13 IV DYWIZJI WOJSKA POLSKEGO wykaz: czytaj ogłoszenie
lokalizacja: zobacz
mapa: zobacz
foto: 1 | 2 | 3
pow. (ha): 1,2291
1,2300
przeznaczenie: 28UZ - przeznaczenie podstawowe: usługi lecznictwa uzdrowiskowego, przeznaczenie uzupełniające: usługi służące obsłudze pacjenta i turysty. W zakresie zabudowy: lokalizacja obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności sanatoriów, prewentoriów, szpitali uzdrowiskowych z dopuszczeniem obiektów towarzyszących, w szczególności urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, obiektów gastronomii, rekreacji
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 4.920.000 zł (w tym VAT 23%)
4.800.000 zł (w tym VAT 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
14 JASNA wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,0710
opis nieruch.: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN24 - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą, przeznaczenie dopuszczalne uzupełniające: dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 135.000 zł brutto w tym 23% VAT
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
15 UNII LUBELSKIEJ wykaz: czytaj ogłoszenie
lokalizacja: -
mapa: -
pow. (ha): 0,0457
przeznaczenie: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta teren oznaczony symbolem SM - śródmiejskie tereny mieszkaniowe
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 13.600 zł - brutto tym pomieszczenie 86,89% ceny, tj. 11.817,04 zł, grunt 13,11% ceny, tj. 1.782,96 zł. Sprzedaż pomieszczenia zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, do ceny gruntu doliczono 23% podatek VAT
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
16 Michałowskiego
339/5
wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,0175 ha
przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN78 - o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 21.100 zł (brutto, w tym podatek VAT wg stawki 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
17 Michałowskiego
339/6
wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,0175 ha
przeznaczenie: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN78 - o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 21.100 zł (brutto, w tym podatek VAT wg stawki 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
18 LWOWSKA wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,4588
przeznaczenie: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenie oznaczonym symbolem 25 M, S, P - adaptowane na cele magazynowo - składowe oraz usługowe - teren i obiekty pomocnicze. Możliwość modernizacji i przebudowy zespołu.
lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 365.000 zł (w tym podatek VAT 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
19 ARTYLERYJSKA wykaz: czytaj ogłoszenie
oferta: pdf | word | www
pow. (ha): 0,0153 | 0,1188 | 0,1014 | 0,0264
przeznaczenie: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki leżą w terenie oznaczonym symbolem "MW24" - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi nieuciążliwe w parterach budynków.
lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 1.064.000 zł - cena netto, w tym: niezabudowana działka nr 228/3 - 5,842 % ceny tj. 74.543,92 zł; zabudowane działki: nr 230/8 - 45,36 % ceny tj. 578.793,60 zł, nr 230/9 - 38,717 % ceny tj. 494.028,92 zł, nr 230/10 - 10,08 % ceny tj. 128.620,80 zł. Do ceny sprzedaży działki nr 228/3 doliczony zostanie 23% podatek VAT. Sprzedaż pozostałych działek zwolniona z podatku VAT na podst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT.
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
20 UNII LUBELSKIEJ 31
pom. 6a
wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: brak
pow. (ha): 0,0457
przeznaczenie: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta teren oznaczony symbolem SM - śródmiejskie tereny mieszkaniowe
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 15.400 zł
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
21 WITKOWICE wykaz: czytaj ogłoszenie
mapka: zobacz
pow. (ha): 0,5663 ha
lokalizacja: zobacz w "google"
opis nieruch.: P9 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 441.000 (brutto, w tym podatek VAT wg stawki 23%)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
22 6 DYWIZJI PIECHOTY wykaz: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,2927
mapka: zobacz
foto: foto 1 | 2
lokalizacja: zobacz
opis nieruch.: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" działka leży w terenie oznaczonym symbolem U52, przeznaczenie podstawowe: pod usługi, handel o powierzchni sprzedaży do 400m 2, gastronomia, wystawiennictwo, rozrywka itp. Przeznaczenie uzupełniające: usługi kultury, biurowo-administracyjne
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 800.000 zł (23% VAT)
termin: przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna
 
1 1-go MAJA ogłoszenie: czytaj ogłoszenie
pow. (ha): 0,0962
mapka: zobacz
lokalizacja: zobacz
zdjęcie: zobacz
przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" działki położone w obszarze oznaczonym symbolem "MW27" o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło o pow. sprzedaży do 200 m2.
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 640.000 zł (w tym 23% VAT)
data 02.05.2017 r.
 
1 KORZYSTNO ogłoszenie: zobacz
mapka: zobacz
lokalizacja: zobacz
plan miejscowy: zobacz
pow. (ha): 45,4429
opis nieruch.: Działki położone na terenie Gminy Kołobrzeg pomiędzy miastem Kołobrzeg a miejscowością Grzybowo w pobliżu drogi powiatowej ul. Kołobrzeskiej
przeznaczenie: pod lokalizację obiektów produkcyjnych, magazynowych, składowych oraz usługowych
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena:

-

 
2 BRZESKA ogłoszenie: brak
oferta: pdf | word
nr działki i obręb: 4/37, 4/38, 4/227, 4/230, 4/233
obręb 8
pow. (ha): 74,6709 ha łącznie
opis nieruch.: Tereny Podczela położone są na kępie wysoczyznowej - płaskiej wysoczyzny moreny dennej, wznoszącej się na poziomie 6-9 m npm, oddzielonej od położonej na północ plaży brzegiem klifowym i wąskim, niskim wałem wydm (wysokość 2-5 m npm), od południa otoczonej obniżeniem pradoliny torfowisk bagiennych. Wysoczyzna stanowi teren o korzystnych, ze względu na możliwość posadowienia różnorodnych budynków, warunkach gruntowo-wodnych. Ograniczenia w zainwestowaniu tego terenu wynikają z istniejących i projektowanych form ochrony środowiska i przyrody oraz obowiązujących przepisów. Tereny dawnego lotniska, składające się na nieruchomość, tworzą wyodrębnioną strukturę przestrzenną. Stanowią go zespół pasów startowych i dróg dojazdowych oraz ukryte w pagórkach hangary. Grunty w przeważającej części stanowią pastwiska trwałe klasy PsIV, PsV i PsVI. Tereny rolnicze wymagają zmiany przeznaczenia dokonywanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość jest inwestycyjnym terenem o wszechstronnych możliwościach wykorzystania: hotele, centra kongresowe, zabudowa turystyczna i pensjonatowa, zabudowa mieszkalna, usługi sportu i rekreacji, lotnisko sportowo-turystyczne.
przeznaczenie: Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta obszar oznaczono symbolami:
MW.C-6 teren powojskowy niezainwestowany; W przypadku realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje:- gospodarcza;- hotelowa i pensjonatowa;- usługowa;- gastronomiczna;- rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (kasyno);- mieszkaniowa jednorodzinna, z ograniczeniem wysokości nowej zabudowy zgodnie z wytycznymi dla stref nalotów i obszarów sąsiadujących z terenem lotniska wynikającymi z przepisów odrębnych. W przypadku realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi należy:- uwzględnić obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia, które powinny być niższe, o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające; zabronić budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków w odległości do 5 km od granicy lotniska. W przypadku zaniechania realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi; możliwość wprowadzenia następujących preferowanych funkcji:- mieszkaniowa wielorodzinna;- mieszkaniowa jednorodzinna;- apartamentowa;- hotelowa i pensjonatowa;- uzdrowiskowa i usług zdrowia;- konferencyjna;- usługowa;- gastronomiczna;- rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (np. kasyno);- usługowa - oświatowa i kulturowa. Należy dążyć do odpowiedniego wyeksponowania zabudowy (pierzei) od strony morza z dopuszczeniem realizacji budynków o wysokości do 100m n.p.t. Obiekty o wysokości większej/równej 100 m n.p.t., powinny zostać odpowiednio zgłoszone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Na terenie MW.C-6 - w momencie realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nawiązać do połączeń komunikacyjnych przewidzianych w planach miejscowych sąsiedniej gminy. W miarę możliwości należy dążyć do realizacji jak największej ilości parkingów podziemnych oraz realizacji zabudowy o wysokich walorach architektonicznych.
US-4 teren niezainwestowany (powojskowy); możliwość powiększenia istniejącego lotniska w Bagiczu (Gm. Ustronie Morskie) i/lub możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje: - rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (pole golfowe, aeroklub, sporty spadochronowe, itp.) W przypadku rezygnacji z realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego dopuszcza się również jako kierunek lokalizację następujących funkcji: - usługowa - oświatowa i kulturowa- hotelowa- gastronomiczna
Należy dążyć do ograniczenia ewentualnych uciążliwości akustycznych emitowanych w kierunku terenów MW.C-6. W przypadku realizacji zabudowy na ww. terenie linię zabudowy należy wyznaczyć na etapie planu miejscowego w odległości nie bliższej niż 200 m od brzegu klifowego.
Na terenie bezpośrednio sąsiadującego z oferowaną działką osiedla Podczele zrealizowano kilka projektów deweloperskich, cieszących się dużym popytem wśród lokalnej społeczności, jak również mieszkańców innych miast i państw, szukających ciekawej oferty inwestycyjnej.
lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: 100.000.000 zł (minimum)
 
3 ŻURAWIA | MAZOWIECKA ogłoszenie: brak
oferta: pdf | word
mapa: zobacz
pow. (ha): 175/42 i 122/1 o powierzchni 1,7637 ha
175/51 i 122/3 o powierzchni 2,1731 ha
122/7 i 225/18 o powierzchni 0,6239 ha
122/9 o powierzchni 2,1484 ha
122/11 o powierzchni 1,4675 ha
122/13 o powierzchni 0,3103ha
122/18 o powierzchni 1,3188 ha
122/19 o powierzchni 2,1047 ha
opis nieruch.: Nieruchomość stanowiąca część dawnej jednostki wojskowej - użytkowana jako teren ćwiczeń wojskowych, położona pomiędzy osiedlami domów jednorodzinnych Radzikowo, a śródmieściem miasta Kołobrzeg. Zabudowa sąsiadująca to budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz bazy i składy. Działki będą zbywane oddzielnie z uwagi na możliwość ich samodzielnego zagospodarowania
przeznaczenie: MW33, MW34, MW 35, MW40, MW42, U24, U28, Uk4. MW - przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2 . U24 - przeznaczenie podstawowe: pod usługi ogólne, handel o powierzchni sprzedaży do 200 m2, gastronomię, itp. oraz przeznaczenie uzupełniające: usługi biurowe, produkcja artykułów spożywczych (wędzarnia) oraz dopuszcza się możliwość lokalizacji mieszkania dla właściciela w obrębie danej posesji; dopuszcza się realizację stacji paliw. Uk4 przewiduje się przeznaczenie podstawowe: pod usługi kultury - muzeum wraz z niezbędnym zapleczem oraz przeznaczenie uzupełniające: zgodne z przeznaczeniem podstawowym wraz z poszerzeniem o lokalizację usług, tj. hotel, gastronomię, handel do 400m2 powierzchni sprzedaży; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z usługami nieuciążliwymi w parterach budynków, takimi jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2.

Ciekawa lokalizacja, blisko terenów mieszkaniowych, sąsiadująca z przemysłową dzielnicą miasta. Daje wiele możliwość realizacji interesujących projektów komercyjnych

lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena: -
 
4 4 DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO | WSCHODNIA ogłoszenie: brak
oferta: pdf | word
mapka: zobacz
pow. (ha): 7,4339
opis nieruch.: Nieruchomość położona w części wschodniej miasta Kołobrzeg, w strefie ochronnej uzdrowiska „B”, w odległości około 450 metrów od brzegu morskiego, sąsiadująca z zabudową sanatoryjną, apartamentową oraz kempingiem
przeznaczenie: 24UZ, 28UZ i 15U. 24UZ i 28UZ funkcja podstawowa: usługi lecznictwa uzdrowiskowego oraz funkcja uzupełniająca: usługi służące obsłudze pacjenta i turysty. Plan ustala m.in. w zakresie zabudowy: lokalizację obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności sanatoriów, prewentoriów, szpitali uzdrowiskowych, z dopuszczeniem obiektów towarzyszących, w szczególności urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, obiektów gastronomii, rekreacji. 15U funkcja podstawowa: usługi służące obsłudze pacjenta i turysty oraz funkcja uzupełniająca: parking podziemny. W zakresie zabudowy plan przewiduje lokalizację wielofunkcyjnego zespołu obiektów usługowych w szczególności kawiarni, restauracji, sprzedaży pamiątek o jednolitym wyrazie przestrzennym.

Bezpośrednie sąsiedztwo nowo wybudowanych, ciekawych architektonicznie i doskonale wyposażonych kompleksów sanatoryjno-wypoczynkowych w znacznym stopniu podnosi atrakcyjność inwestycyjną oferowanej nieruchomości

lokalizacja: zobacz w "google"
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena:

-

 
5 GNIEŹNIEŃSKA ogłoszenie: brak
oferta: pdf | word
mapka: mapka
lokalizacja: zobacz
opis nieruch.: Działki położone w południowo - zachodniej części miasta Kołobrzeg przy ul. Gnieźnieńskiej - osiedle domków jednorodzinnych Radzikowo. Spokojna dzielnica domów jednorodzinnych, dobrze skomunikowana z centrum miasta, niedaleko szkoły i obiektów handlowych, w odległości ok. 3 km od plaży
przeznaczenie: MN37 - przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojącą
kontakt: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
cena:

-