Tabela - wykaz NIERUCHOMOŚCI do zbycia

Licznik odwiedzin: Darmowy licznik odwiedzin

MORAWSKIEGO 38/7

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,6796
Mapka zobacz
Foto zobacz
Foto z lotu zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie nadmorskiej miasta. Uzbrojenie techniczne terenu pełne (działka w terenie zurbanizowanym). Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre - działki zabudowane budynkami hotelowymi, usług turystyki. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia
Przeznaczenie tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 16.360.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 12.05.2023 r.

MORAWSKIEGO 66

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,6795
Mapka zobacz
Foto zobacz
Foto z lotu zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie nadmorskiej miasta. Uzbrojenie techniczne terenu pełne (działka w terenie zurbanizowanym). Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre - działki zabudowane budynkami hotelowymi, usług turystyki. Wzdłuż północnej i przy wschodniej granicy przebiegają sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej i cieplnej. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia
Przeznaczenie tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 16.530.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 12.05.2023 r.

MORAWSKIEGO 31/2

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 1,3778
Mapka zobacz
Z lotu ptaka zobacz
Foto zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie nadmorskiej miasta. Uzbrojenie techniczne terenu pełne (działka w terenie zurbanizowanym). Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre - działki zabudowane budynkami hotelowymi, usług turystyki. Przy wschodniej granicy przebiegają sieci: kanalizacji sanitarnej i cieplnej oraz w środkowej części działki sieć kanalizacji deszczowej i wodociągowej. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia
Przeznaczenie tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 33.170.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 12.05.2023 r.

6 DYWIZJI PIECHOTY

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,2463
Mapka zobacz
Foto zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Działka niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, budynków handlowo - usługowych i Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska. Teren równy, płaski, lekko obniżony, kształt działki nieregularny. Wzdłuż zachodniej granicy działki, w gruncie, biegnie kabel telefoniczny. Działka posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia
Przeznaczenie U33 - przeznaczenie: teren zabudowy usługowej; zasady zagospodarowania: budynki usługowe (w tym usług związanych handlem i gastronomią), dopuszcza się: w zakresie usług handlu powierzchnię sprzedaży nie większą niż 2000 m2
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 1.610.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 12.05.2023 r.

IV DYWIZJI WOJSKA POLSKIEGO - DZIAŁKA 32/1

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 1,2676
Mapka zobacz
Mapka zobacz
Foto zobacz
Film -
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie uzdrowiskowej miasta. Uzbrojenie techniczne terenu pełne (działka w terenie zurbanizowanym). Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre - działki niezabudowane i zabudowane. W pobliżu znajduje się centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza, pięciogwiazdkowy Hotel Marine, w trakcie budowy Hotel H2O. Przez teren działki nr 32/1 przebiegają sieci: kolektor tłoczny ścieków ksD800, ksD500, ksD600, sieć kanalizacji deszczowej KdD500 z 3 studniami oraz sieć ciepłownicza
Przeznaczenie 7UZ,UT - o przeznaczeniu: tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 16.500.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 31.03.2023 r.

KAMIENNA

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,0101
Mapka zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i terenów zielonych, uzbrojenie techniczne terenu pełne, kształt nieruchomości regularny.
Przeznaczenie Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg obejmującego tereny pomiędzy ul. Bogusława X a ul. Kamienną: 1MW/U - przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, zasady zagospodarowania: budynki mieszkaniowe wielorodzinne, usługowe, mieszkaniowo - usługowe
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 141.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 24.02.2023 r.

MORAWSKIEGO 43/2

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,1541
Mapka zobacz
Foto z lotu zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie nadmorskiej miasta, uzbrojenie techniczne pełne (działka w terenie zurbanizowanym), dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre - działki zabudowane budynkami hotelowymi, usług turystyki. Wzdłuż wschodniej granicy oraz od ul. Morawskiego do działki nr 64 przebiegają instalacje gazowe Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia
Przeznaczenie tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 3.357.900 zł (w tym 23% VAT)
Termin 31.03.2023 r.

GRZYBOWSKA - działka 568/2

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,8972
Mapka zobacz
Foto z lotu ptaka zobacz
Foto zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, w terenie zurbanizowanym, dostępność komunikacyjna dobra, od ul. Grzybowskiej, urządzonej. Na działce znajdują się zakrzaczenia i samosiejki drzew. Przez teren działki przebiega sieć telekomunikacyjna
Przeznaczenie pod usługi
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 4.480.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 31.03.2023 r.

TADEUSZA MAKOWSKIEGO

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,0015
Mapka zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, w terenie zurbanizowanym. Dostępność komunikacyjna dobra. Działka w kształcie trójkąta prostokątnego
Przeznaczenie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Plan określa zasady zagospodarowania: budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 8.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 03.03.2023 r.

ZAGŁOBY

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,1285
Mapka zobacz
Mapka zobacz
Foto zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, uzbrojenie techniczne niepełne, dostępność komunikacyjna dobra. Nieruchomość w kształcie trójkąta prostokątnego. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia oraz w południowo-zachodnim narożniku słup energetyczny, sieć kanalizacji sanitarnej ks200 i sieć energetyczna. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.
Przeznaczenie Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" - MN96 - przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zasady zagospodarowania: budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 207.800 zł (w tym 23% VAT)
Termin 16.12.2022 r.

MORAWSKIEGO, WSCHODNIA

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,9541
Mapka zobacz
Mapka zobacz
Foto zobacz
Wideo zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie uzdrowiskowej miasta. Uzbrojenie techniczne terenu pełne (działka w terenie zurbanizowanym). Dostępność komunikacyjna dobra. Kształt nieruchomości regularny. Otoczenie i sąsiedztwo dobre - działki zabudowane budynkami hotelowymi, usług turystyki. Na nieruchomości znajdują się zakrzewienia, zadrzewienia. Przez teren działek nr 10/2, 9/19 i 59 przebiegają sieci wodociągowe w80 i w160.
Przeznaczenie Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg - Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ul. A. Sułkowskiego, ul. Wschodnią a ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego - 4.1UZ,UT- o przeznaczeniu: tereny zabudowy usług lecznictwa uzdrowiskowego i usług turystycznych; zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, budynki hotelowe, pensjonatowe oraz obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 20.030.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 19.12.2022 r.

1-go MAJA - przetarg odwołany

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,0962
Mapka zobacz
Mapka zobacz
Foto zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis -
Przeznaczenie Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska" działki położone w obszarze oznaczonym symbolem "MW27" o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło o pow. sprzedaży do 200 m2.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 645.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin przetarg nierozstrzygnięty, oferta zawieszona

MICHAŁOWSKIEGO 339/5

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,0175 ha
Mapka zobacz
Mapka -
Foto -
Lokalizacja -
Opis -
Przeznaczenie Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg "5 - Trzebiatowska" działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN78 - o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 21.100 zł  (w tym 23% VAT)
Termin przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna

MICHAŁOWSKIEGO 339/6

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,0175 ha
Mapka zobacz
Mapka -
Foto -
Lokalizacja -
Opis -
Przeznaczenie Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg „5 - Trzebiatowska” działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN78 - o przeznaczeniu podstawowym: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolnostojacą, bliźniaczą, szeregową oraz przeznaczeniu dopuszczalnym (uzupełniającym): dopuszcza się działalność usługową lub gospodarczą o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 21.100 zł (w tym 23% VAT)
Termin przetarg nierozstrzygnięty, oferta aktualna

LWOWSKA

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,4588
Mapka zobacz
Mapka -
Foto -
Lokalizacja -
Opis zobacz w "google"
Przeznaczenie W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenie oznaczonym symbolem 25 M, S, P - adaptowane na cele magazynowo - składowe oraz usługowe - teren i obiekty pomocnicze. Możliwość modernizacji i przebudowy zespołu.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 365.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin przetarg nierozstrzygnięty, oferta zawieszona

MICHAŁA WOŁODYJOWSKIEGO

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 0,0300
Mapka zobacz
Mapka zobacz
Foto -
Lokalizacja zobacz w "google"
Opis Nieruchomość niezabudowana, położona w strefie peryferyjnej miasta, w terenie zurbanizowanym, dostępność komunikacyjna dobra. Działka wąska o szerokości frontu 6m w kształcie prostokąta. Na działce znajdują się zakrzewienia i zadrzewienia
Przeznaczenie Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Koło-brzeg „5- Trzebiatowska” - MN87 przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zasady zagospodarowania: budynki mieszkalne w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej, budynki gospodarcze i garażowe
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 75.000 zł (w tym 23% VAT)
Termin 09.02.2023 r.

KORZYSTNO

Ogłoszenie zobacz
Powierzchnia 45,4429
Mapka zobacz
Mapka -
Foto -
Plan miejscowy zobacz
Lokalizacja zobacz
Opis Działki położone na terenie Gminy Kołobrzeg pomiędzy miastem Kołobrzeg a miejscowością Grzybowo w pobliżu drogi powiatowej ul. Kołobrzeskiej.
Przeznaczenie Pod lokalizację obiektów produkcyjnych, magazynowych, składowych oraz usługowych.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena -
Termin -

BRZESKA

Ogłoszenie brak
Powierzchnia 74,6709 ha łącznie / 4/37, 4/38, 4/227, 4/230, 4/233 obręb 8
Oferta pdf | word
Mapka -
Foto -
Lokalizacja zobacz w "google"
Opis Tereny Podczela położone są na kępie wysoczyznowej - płaskiej wysoczyzny moreny dennej, wznoszącej się na poziomie 6-9 m npm, oddzielonej od położonej na północ plaży brzegiem klifowym i wąskim, niskim wałem wydm (wysokość 2-5 m npm), od południa otoczonej obniżeniem pradoliny torfowisk bagiennych. Wysoczyzna stanowi teren o korzystnych, ze względu na możliwość posadowienia różnorodnych budynków, warunkach gruntowo-wodnych. Ograniczenia w zainwestowaniu tego terenu wynikają z istniejących i projektowanych form ochrony środowiska i przyrody oraz obowiązujących przepisów. Tereny dawnego lotniska, składające się na nieruchomość, tworzą wyodrębnioną strukturę przestrzenną. Stanowią go zespół pasów startowych i dróg dojazdowych oraz ukryte w pagórkach hangary. Grunty w przeważającej części stanowią pastwiska trwałe klasy PsIV, PsV i PsVI. Tereny rolnicze wymagają zmiany przeznaczenia dokonywanej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość jest inwestycyjnym terenem o wszechstronnych możliwościach wykorzystania: hotele, centra kongresowe, zabudowa turystyczna i pensjonatowa, zabudowa mieszkalna, usługi sportu i rekreacji, lotnisko sportowo-turystyczne.
Przeznaczenie Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta obszar oznaczono symbolami:
MW.C-6 teren powojskowy niezainwestowany; W przypadku realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje:- gospodarcza;- hotelowa i pensjonatowa;- usługowa;- gastronomiczna;- rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (kasyno);- mieszkaniowa jednorodzinna, z ograniczeniem wysokości nowej zabudowy zgodnie z wytycznymi dla stref nalotów i obszarów sąsiadujących z terenem lotniska wynikającymi z przepisów odrębnych. W przypadku realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi należy:- uwzględnić obiekty trudno dostrzegalne z powietrza, w tym napowietrzne linie, maszty, anteny, usytuowane w zasięgu powierzchni podejścia, które powinny być niższe, o co najmniej 10 m od dopuszczalnej wysokości zabudowy wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające; zabronić budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków w odległości do 5 km od granicy lotniska. W przypadku zaniechania realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego wraz z funkcjami towarzyszącymi; możliwość wprowadzenia następujących preferowanych funkcji:- mieszkaniowa wielorodzinna;- mieszkaniowa jednorodzinna;- apartamentowa;- hotelowa i pensjonatowa;- uzdrowiskowa i usług zdrowia;- konferencyjna;- usługowa;- gastronomiczna;- rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (np. kasyno);- usługowa - oświatowa i kulturowa. Należy dążyć do odpowiedniego wyeksponowania zabudowy (pierzei) od strony morza z dopuszczeniem realizacji budynków o wysokości do 100m n.p.t. Obiekty o wysokości większej/równej 100 m n.p.t., powinny zostać odpowiednio zgłoszone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Na terenie MW.C-6 - w momencie realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nawiązać do połączeń komunikacyjnych przewidzianych w planach miejscowych sąsiedniej gminy. W miarę możliwości należy dążyć do realizacji jak największej ilości parkingów podziemnych oraz realizacji zabudowy o wysokich walorach architektonicznych. US-4 teren niezainwestowany (powojskowy); możliwość powiększenia istniejącego lotniska w Bagiczu (Gm. Ustronie Morskie) i/lub możliwość uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje: - rekreacyjno - sportowa i rozrywkowa (pole golfowe, aeroklub, sporty spadochronowe, itp.) W przypadku rezygnacji z realizacji lotniska cywilnego i/lub sportowego dopuszcza się również jako kierunek lokalizację następujących funkcji: - usługowa - oświatowa i kulturowa- hotelowa- gastronomiczna. Należy dążyć do ograniczenia ewentualnych uciążliwości akustycznych emitowanych w kierunku terenów MW.C-6. W przypadku realizacji zabudowy na ww. terenie linię zabudowy należy wyznaczyć na etapie planu miejscowego w odległości nie bliższej niż 200 m od brzegu klifowego. Na terenie bezpośrednio sąsiadującego z oferowaną działką osiedla Podczele zrealizowano kilka projektów deweloperskich, cieszących się dużym popytem wśród lokalnej społeczności, jak również mieszkańców innych miast i państw, szukających ciekawej oferty inwestycyjnej.
Kontakt e.pyjek@um.kolobrzeg.pl
Cena 100.000.000 zł (minimum)
Termin -