45 sesja rady Miasta - 28.04.2010 r.

Uchwały podjęte podczas XLV sesji Rady Miasta Kołobrzeg

Protokół

308 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NrXLV/601/10 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Kołobrzegu”

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NrXLV/602/10 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kołobrzeg z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg za rok 2009

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NrXLV/603/10 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2010 r.

71 KBPobierzPodgląd pliku

- załączniki do uchwały nr 603

68 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NrXLV/604/10 w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego delegata do stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Morskich”

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NrXLV/605/10 w sprawie wyrażenia woli nadania Miejskiemu Stadionowi Piłkarskiemu w Kołobrzegu imienia Sebastiana Karpiniuka

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NrXLV/606/10 w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała NrXLV/607/10 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kamila Staszczaka na działalność Prezydenta Miasta Kołobrzeg

29 KBPobierzPodgląd pliku