52 sesja Rady Miasta - 09.11.2010 r.

Uchwały LII sesji Rady Miasta

Uchwała Nr LII/728/10w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej z kontroli problemowej -realizacja strategii rozwoju turystyki w latach 2008 - 2009

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/727/10w sprawie oddania w najem szaletów miejskich położonych w Kołobrzegu przy Skwerze Pionierów i ul. Armii Krajowej

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/726/10w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

21 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/725/10w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Kołobrzeg

121 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/724/10w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Kołobrzegu przy ul. Słowińców

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/723/10w sprawie wniesienia do „Miejskiej Energetyki Cieplnej” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu aportu na podwyższenie kapitału zakładowego

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/722/10w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 31.12.2011 r., części działki nr 1/14 obręb 12, o powierzchni 30 m2, położonej przy ul. Kolejowej w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/721/10w sprawie przedłużenia wieloletniej umowy dzierżawy części działki nr 4/1 obręb 4 zabudowanej obiektem Latarni Morskiej o powierzchni użytkowej 315,87 m2, na okres do 30.04.2024 roku

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/720/10w sprawie przedłużenia do dnia 31.12.2012 roku umów dzierżawy lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej „A” Uzdrowiska Kołobrzeg w okolicach molo

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/719/10w sprawie wyznaczenia lokalizacji punktów handlowych w strefie ochronnej „A” Uzdrowiska Kołobrzeg w okolicach molo

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/718/10w sprawie oddania w dzierżawę na okres 3 lat, części działki nr 10 obręb 5, o powierzchni 67 m2, położonej przy ul. C. K. Norwida w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/717/10w sprawie oddania w dzierżawę na okres 4 lat, części działki nr 211 obręb 12, położonej przy ul. Dubois oraz części działki nr 386 obręb 13 położonej przy ul. Słowińców o łącznej powierzchni 16,5 m2

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/716/10w sprawie oddania w dzierżawę na okres 5 lat, części działki nr 211 obręb 12 o powierzchni 9 m2, położonej przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/715/10w sprawie oddania w wieloletnią dzierżawę, na okres 8 lat działki nr 3/8 obręb 2 położonej w Parku im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/714/10w sprawie oddania w dzierżawę na okres 9 lat, części działki nr 63/4 obręb 12, o powierzchni 9 m2, położonej przy ul. Walki Młodych w Kołobrzegu

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/713/10zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg

170 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/712/10zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg

578 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/711/10w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na 2010 r.

77 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr LII/710/10w sprawie udzielenia w roku 2010 pomocy finansowej Gminie Gościno

28 KBPobierzPodgląd pliku