Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Postępowanie Egzekucyjne

AKTY PRAWNE SAMORZĄDU
postępowanie egzekucyjne

  • Dz.U.01.137.1541
    Wykonanie niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Dz.U.01.137.1543
    Wysokość kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
  • Dz.U.02.50.449
    Rozciągnięcie stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji