Postępowanie Egzekucyjne

AKTY PRAWNE SAMORZĄDU
postępowanie egzekucyjne

  • Dz.U.01.137.1541
    Wykonanie niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Dz.U.01.137.1543
    Wysokość kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
  • Dz.U.02.50.449
    Rozciągnięcie stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji