Statut Miasta Kołobrzeg

STATUT MIASTA KOŁOBRZEG


Obwieszczenie Nr 1 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Kołobrzeg zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dnia 02 lutego 2021 r. poz. 537.

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/664/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, dnia 02 lutego 2022 r. poz. 498). Uchwała wejdzie w życie 17 lutego 2022 r.

2.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LIII/770/22 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sp0rawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 08 sierpnia 2022 r. poz. 3466). Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 23 sierpnia 2022 r.

210 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/497/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 10 października 2013 r. poz. 3244)

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/98/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, dnia 28 maja 2019 r. poz. 2955). Uchwała wejdzie w życie 12 czerwca 2019 r.

102 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/711/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, dnia 29 października 2018 r. poz. 4976. Uchwała wejdzie w życie z pierwszym dniem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której została uchwalona).

101 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXI/276/16 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, dnia 15 lipca 2016 r. poz. 2947. Uchwała weszła wżycie 30 lipca 2016 r.).

80 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr VIII/77/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego, dnia 17 czerwca 2015 r., poz.2434)

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr V/24/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 2 marca 2015 r., poz. 629)

77 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/585/10 z dnia 23 lutego 2010 r. została opublikowana w Dz. urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 24, poz. 534 z dnia 31 marca 2010 r. (straciła moc)

35 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/446/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 25, poz. 896 z dnia 8 czerwca 2009 r. (straciła moc)

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXII/303/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/694/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 75, poz. 1642 z dnia 29 sierpnia 2008 r. (straciła moc)

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/150/07 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 października 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 120, poz. 2223 z dnia 12 grudnia 2007 r. (straciła moc)

28 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr LIV/694/06 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 14 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kołobrzeg została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 105, poz. 1965 z dnia 19 października 2006 r. (straciła moc)

851 KBPobierz na dyskPodgląd pliku