02.02.2011 r. - remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

Remonty nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg – remonty cząstkowe.


Pełna treść ogłoszenia

49 KBPobierzPodgląd pliku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

127 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa - projekt

108 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta

151 KBPobierzPodgląd pliku