BARDZO WAŻNE!!!

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

KONKURSY

Urząd Miasta

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownicze | Nr Oferty - BK/1110/27/08 | Nazwa i adres jednostki - Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13 | Nazwa stanowiska pracy - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w wymiarze 0,5 etatu.Informacja o wyniku naboru - uzasadnienie wyboru.doc

25 KBPobierz

Lista kandydatow spełniajacych wymagania formalne.doc

22 KBPobierz

Zał.3 Kwestionariusz kandydata C.V..doc

78 KBPobierz

Ogłoszenie - Konkurs na Z-cę kierownika USC.doc

66 KBPobierz