Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownicze | Nr Oferty - BK/1110/27/08 | Nazwa i adres jednostki - Urząd Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13 | Nazwa stanowiska pracy - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w wymiarze 0,5 etatu.Informacja o wyniku naboru - uzasadnienie wyboru.doc

25 KBPobierzPodgląd pliku

Lista kandydatow spełniajacych wymagania formalne.doc

22 KBPobierzPodgląd pliku

Zał.3 Kwestionariusz kandydata C.V..doc

78 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie - Konkurs na Z-cę kierownika USC.doc

66 KBPobierzPodgląd pliku