Protokół Nr 10 z posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Kołobrzeg w dn. 22.03.2023r.

Obecni na posiedzeniu:

 • Prezydent Miasta Kołobrzeg - Anna Mieczkowska
 • Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych - Ewa Pełechata
 • Zastępca Prezydenta ds. Społecznych - Ilona Grędas - Wójtowicz
 • Skarbnik Miasta - Jolanta Włodarek
 • Rzecznik Prezydenta - Michał Kujaczyński

 1. Przyjęcie protokołu Nr 9 z posiedzenia Kolegium Prezydenta z dn. 15.03.2023 r.
 2. Sprawy BZ
  1. Prezydent Miasta zapoznała się z informacją ws rozstrzygnięcia zamówienia publicznego na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej budowa filii Biblioteki w Dzielnicy Zachodniej w Kołobrzegu.
 3. Sprawy EKS
  1. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na umorzenie zaległości dłużnika.
 4. Sprawy GN
  1. Prezydent Miasta nie wyraziła zgody na dzierżawę terenu. Wyraziła zgodę na uporządkowanie terenu.
  2. Prezydent Miasta poleciła skierowanie stosownego projektu uchwały pod obrady Rady Miasta Kołobrzeg, po uprzednim wykonaniu operatu.
  3. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na zmianę terminów płatności opłaty za użytkowanie wieczyste.
  4. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek.
  5. Prezydent Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości.