Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

1.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

260 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

105 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego

170 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

211 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-RDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

149 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego

112 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

100 KBPobierz na dyskPodgląd pliku