Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Wybory do zarządów dzielnic odbędą się 23 kwietnia 2023 roku.

Zarząd ma inicjować i wspierać działania budujące lokalne więzi. Organizować inicjatywy dzięki którym mieszkańcy dzielnicy będą mieli się szansę poznać. Poznaje potrzeby/problemy mieszkańców dzielnicy, aby zgłaszać je do odpowiednich urzędów. Zajmuje się opiniowaniem projektów uchwał Rady Miasta w istotnych sprawach dla dzielnicy. Współpracuje z instytucjami w kwestii utrzymania porządku i bezpieczeństwa. Podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska i zieleni.

Do przeprowadzenie wyborów Prezydent Miasta Anna Mieczkowska powołała Miejską Komisję Wyborczą w składzie:

 1. Akier Wioletta,
 2. Kabacińska Agnieszka,
 3. Łabędź-Figurska Małgorzata,
 4. Pawlak Joanna,
 5. Pustelnik Urszula.

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: Urząd Miasta Kołobrzeg , ul. Ratuszowa 13.

Pełnoletni mieszkańcy będą wybierać 5 członków zarządu dzielnicy w której mieszkają.

Zarządzenia w sprawie wyborów dla poszczególnych dzielnic z kalendarzem wyborczym:

Wykaz ulic z podziałem na dzielnice [ WYKAZ ]


Kandydować do Zarządu Dzielnicy może osoba, która:

 • najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat,
 • mieszka na terenie dzielnicy i jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonym przez miasto,
 • nie jest członkiem Miejskiej Komisji Wyborczej,
 • nie jest członkiem Dzielnicowej Komisji Wyborczej,
 • została zgłoszona przez mieszkańca dzielnicy i poparta podpisami 15 mieszkańców dzielnicy,
 • złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Termin zgłoszeń upływa 3 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00


Jednocześnie zachęcamy mieszkańców do zgłoszeń na członków Dzielnicowych Komisji Wyborczych w terminie także do 3 kwietnia 2023 roku.


Wszelkie niezbędne informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, pokój 110, tel.: 94 35 515 90.


MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

Protokoły i uchwały
 • Protokół nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej
 • Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej i jej zastępcy
 • Uchwała nr 2 w sprawie regulaminu Miejskiej Komisji Wyborczej
 • Uchwała nr 3 w sprawie wytycznych dla Dzielnicowych Komisji Wyborczych
Obwieszczenia