Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o zebraniu wszystkich dowodów w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego

Pełna treść zawiadomienia

60 KBPobierz na dyskPodgląd pliku