Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

SALA POSIEDZEŃ NR 43 w RATUSZU

Porządek obrad:

  1. Analiza umów dzierżaw na nieruchomościach należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, które kończą się w roku 2023 oraz 2024.
  2. Informacja na temat podjętych działań w sprawie wrzutów wody do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr 4/23 obr. 19.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.