Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta złożona przez MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na projekt "Trenuj z naszymi mistrzyniami".

Oferta uproszczona

160 KBPobierz na dyskPodgląd pliku