Uchwała Nr 50.55.1.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2023 r.

654 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr 50.55.2.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miasto Kołobrzeg

655 KBPobierz na dyskPodgląd pliku