Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485), w związku z Uchwałą Nr IX/107/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
zawiadamiam o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miasta Kołobrzeg w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Kołobrzeg.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IX/107/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 maja 2019 r.

Zgodnie z § 3 pkt 8 ww. Regulaminu, jeżeli liczba wyłonionych Członków Komitetu jest mniejsza od minimalnej wartości określonej w § 2 ust. 1, przeprowadza się uzupełniającą procedurę naboru. Prezydent Miasta Kołobrzeg prowadzi nabory uzupełniające do czasu obsadzenia minimalnej liczby Członków Komitetu.

Obwieszczenie

690 KBPobierz na dyskPodgląd pliku