TRYB ZDALNY

Porządek obrad:

  1. Stan techniczny dachu Hali Millenium.
  2. Funkcjonowanie lodowiska podczas najbliższego sezonu zimowego.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał, będących w porządku obrad LVII sesji Rady Miasta Kołobrzeg, skierowanych do Komisji.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.