Do wszystkich budynków i wszystkich pomieszczeń Urzędu Miasta Kołobrzeg można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Musisz posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis "pies asystujący”.

Nie musisz prowadzić psa asystującego na smyczy ani zakładać mu kagańca.

Pamiętaj, że jako właściciel odpowiadasz za swojego psa i ponosisz pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie urzędu.

Dla własnego komfortu możesz uprzedzić nas telefonicznie lub mailowo o swojej wizycie. Wtedy będziemy mogli się do niej lepiej przygotować.

Opracowano na podstawie art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).


Poradnik dla klientów Urzędu Miasta Kołobrzeg, którzy spotkali psa asystującego

  • Psy asystujące pomagają osobom z różnymi niepełnosprawnościami - psy asystują nie tylko osobom niewidomym.
  • Pies jest w pracy, musi być skupiony, nie może się rozpraszać. Dlatego nie głaszcz psa, nie hałasuj w jego obecności, nie wołaj go, nie częstuj go smakołykami.
  • Chcesz się przywitać z osobą - pamiętaj - zwracaj się zawsze bezpośrednio do opiekuna psa.
  • Nie głaszcz psa asystującego bez pozwolenia jego opiekuna.
  • Jeżeli masz psa, przywołaj go do siebie, aby nie przeszkadzał psu pracującemu.
  • Jeżeli zauważysz w swoim otoczeniu szczekającego psa asystującego, nie obawiaj się go - nie jest to przejawem agresji, lecz wzywaniem na pomoc swojemu opiekunowi. Nie pozostawaj wówczas obojętny(a).