DOKUMENTACJA

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 65/22 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2023 oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 2023 - 2043

10.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku