Wycena nieruchomości celem ustalenia opłaty planistycznej w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ul. Kasprowicza.

DOKUMENTACJA

Zaproszenie

574 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zapytanie ofertowe

4.8 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz ofertowy

701 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

592 KBPobierz na dyskPodgląd pliku