Obwieszczenie o wydaniu decyzji UA.6733.9.2022.VII z dnia 13 października 2022 r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla następującego zamierzenia inwestycyjnego: przebudowa Alei Kolejowej i części ul. Waryńskiego na działkach nr 2/7,19/1, 21/2, 22/7, 345/2, 40 i 43 w obr. 12 w Kołobrzegu.

Pełna treść obwieszczenia

171 KBPobierz na dyskPodgląd pliku