Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie w obszarze zagrożenia powodzią pawilonów usługowych.
72 KBPobierz na dyskPodgląd pliku