Opracowanie dokumentacji projektowej "Rozbudowy i przebudowy ulicy Wielkopolskiej w Kołobrzegu".

DOKUMENTACJA

Zapytanie ofertowe

31 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Formularz oferty

26 KBPobierzPodgląd pliku

Umowa - projekt

84 KBPobierzPodgląd pliku

Opis przedmiotu zamówienia

875 KBPobierzPodgląd pliku

Wytyczne - oświetlenie drogi

66 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wytyczne - odwodnienie drogi

104 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

26 KBPobierzPodgląd pliku

Podstawa wykluczenia - Rosja

27 KBPobierzPodgląd pliku

RODO - kontrahenci, przedstawiciele, personel

132 KBPobierzPodgląd pliku

RODO - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

446 KBPobierz na dyskPodgląd pliku