Ważne Informacje

Wybory

Ochrona danych osobowych

ePUAP

PETYCJE

INFORMACJA PUBLICZNA

KONKURSY

Urząd Miasta

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Poradnik interesanta

Rekrutacja

Organizacja działania Samorządu

Prawo Lokalne

Jednostki Organizacyjne

Organy Miasta

Oświadczenia Majątkowe

Finanse Miasta

Gospodarka

Strategie, Programy, Zamierzenia

Kontrola w administracji

Informacje

Obsługa Biuletynu

RATUSZ (SALA NR 43) ul. Armii Krajowej 12

Porządek obrad:

  1. Omówienie i przyjęcie wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej dzierżaw i zamówień publicznych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu w 2022 roku.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.